Hoppa till innehållet

Wikiquote:Välkommen

Från Wikiquote

Den här introduktionssidan innehåller övergripande information om svenska Wikiquote: Hur det började, hur det fungerar och hur man deltar. Att läsa och bidra till Wikiquote är lätt - det bästa sättet att bekanta sig med Wikiquote är att helt enkelt att börja klicka sig runt. Du behöver absolut inte all denna information för att komma igång - informationen finns sammanställd här för att svara på frågor. Läs ett avsnitt, klicka dig vidare och återvänd hit för mer information och vägledning.

Alla sidor på Wikiquote förbättras ständigt - även den här: Om du stöter på konstigheter och stavfel kan du, som överallt på Wikiquote, välja mellan att rätta till dem eller bara fortsätta läsningen.

Välkommen![redigera]

En Wikiquote är en fri encyklopedi över citat, ett uppslagsverk med öppet innehåll. Det innebär att artiklarna i en Wikiquote skrivs av människor som du själv, världen över, dygnet runt. Vem som kan helst läsa, redigera och lägga till artiklar. Det blir snabbt mycket stort när många bidrar med mycket smått. Så betyder wiki wiki också "mycket snabbt" på hawaiianska.

Formatet och kulturen[redigera]

Öppna nätverk som Wikiquote är nytt för de flesta och kombinationen av frihet och ansvar kan vara svår att hantera för många. Se det som att dela hårddisk och ordbehandlare med resten av världen. Förtroendet brukar ta fram det bästa hos var och en och misstag rättas snabbt till av andra. Börja gärna som läsare av encyklopedin, men tveka inte att redigera om du upptäcker ett stavfel eller en konstig meningsbyggnad. Majoriteten användare är ju som du själv: Alla har vi något ämnesområde som ligger oss särskilt varmt om hjärtat - somliga kan bidra med fakta, andra med formatering och bilder och åter andra med rent tekniskt underhåll. Var och en bidrar med det man kan bäst och alla lär sig mer under resans gång. Både Wikiquotes omfång och djup garanteras av antalet användare.

Ju fler som bidrar till Wikiquote desto fler ämnesområden inkluderas i projektet. Trots uppmaningar att vara djärv när man redigerar, är det vanliga att användare låter bli att redigera artiklar om man inte vet så mycket om ämnet. Alla artiklar brukar på så vis bli bättre och bättre - få, om någon, artikel stagnerar eller degenererar. Wikiquote växer på både djupet och bredden.

Liksom i alla sammanhang där många individer samexisterar uppstår konventioner och skrivna samt oskrivna regler som underlättar samverkan. Naturligtvis finns det bidragsgivare som är flitigare än andra men alla som registrerat sig som användare kan kalla sig Wikiquotener och samma regler gäller alla medverkande, registrerade eller inte.

Eftersom författandet av artiklar är huvudverksamheten på Wikiquote är de viktigaste och tydligast uttalade reglerna att skriva ifrån en neutral synpunkt och att inte använda material som skyddas av upphovsrättslagen utan upphovsmannens medgivande. Utöver det finns egentligen bara regeln att man ska vara trevlig mot andra.

Nu och då hittar individer som inte vill delta i projektet till Wikiquote. De saboterar, manifesterar sina dåligt underbyggda åsikter eller laddar upp material som definitivt inte hör hemma här. Den stora trösten är att deras ettrighet överskuggas av vår enträgenhet. Dessa individer brukar sällan vara så konstruktiva att de återvänder och det tar sällan mer än någon timme innan någon Wikiquoten upptäckt tilltaget och återställt ordningen. En risk härmed är förstås att majoriteter kör över minoriteter men sådana "redigeringskrig" brukar kunna hanteras konstruktivt genom diskussioner. Hittills har Wikiquotes användare alltid lyckats komma överens om vad som kan anses vara en neutral utgångspunkt antingen genom diskussioner eller genom omröstningar.

Bli Wikiquoter[redigera]

Vi som är aktiva bidragsgivare här på Wikiquote kallar oss Wikiquoter. Typiskt nog har vi registrerat oss som användare och känns därför igen av andra (till skillnad från de som låter bli att registrera sig och bara syns som IP-nummer).

Om du vill kan du skapa ett eget användarnamn och logga in som registrerad användare, men det är helt frivilligt.

Att registrera sig innebär inte att man "blir medlem" eller "skyldig att bidra" med en viss mängd material eller något liknande. Inte heller har registrerade användare "mer makt" eller "högre status" än andra. Däremot får man tillgång till en rad användarspecifika inställningar vilket underlättar när man besöker Wikiquote. Många flitiga besökare väljer därför att registrera sig (men alla gör inte det). När man registrerar sig kan man själv välja hur offentlig man vill vara - några använder pseudonym och väljer att inte berätta något alls om sig själva medan andra har lagt in en bild på sig själva och redogör för hela sitt livs historia på användarsidan.

Som registrerad användare kan du

 • välja mellan olika inställningar (färgschema, parametrar för "Senaste ändringarna" och sökresultat, mm)
 • ge dig själv ett namn: Andra användare känner lättare igen dig när du redigerar en sida och
 • du får två "egna" sidor:
  • en användarsida där du t.ex. kan beskriva dig själv och
  • en diskussionssida där andra användare kan kommunicera med dig och du kan kommunicera med dem.

Som registrerad användare har du också möjlighet att bevaka de artiklar du är särkilt intresserad av. I menyn till vänster har registrerade användare tillgång till en meny med länkar till användarspecifika sidor.

Använda Wikiquote[redigera]

På Wikiquote kan man göra fyra saker: man kan läsa artiklar som andra redan skrivit, man kan redigera artiklar som andra redan skrivit, man kan själv skriva helt nya artiklar och man kan ladda upp filer. Rekommenderat, men inte alls nödvändigt, är att man bekantar sig med Wikiquote i den ordningen. Börja med att se dig omkring, rätta till skavanker du upptäcker, och kom med synpunkter. När du fått en bild av hur det fungerar, eller hittar en påtaglig brist eller rena dumheter, börja redigera. Var inte rädd att redigera: andra påpekar när det blir galet och du lär dig själv vad som blir bra allteftersom.

Att läsa Wikiquote[redigera]

Att läsa Wikiquote är enkelt. Börja t.ex. på huvudsidan, klicka på något som ser intressant ut och börja utforska Wikiquote. Wikiquote är uppbyggt på samma sätt som övriga Internet: På varje sida finns en artikel där olika ord eller bilder länkar vidare till andra artiklar.
På Wikiquote har länkarna olika färg:

 • Blå länkar är interna länkar - de leder till andra artiklar här på Svenska Wikiquote.
 • Gröna länkar är externa länkar - de leder till sidor som inte hör till Svenska Wikiquote (men de kan höra till andra språks Wikipedior).
 • Röda länkar betyder att det saknas en artikel om detta ämne. Den som skrev texten i artikeln du läser tyckte att det behövdes en artikel om ett ämne och skapade en länk i texten. Om du klickar på en röd länk kommer du till en redigeringssida där du kan börja skriva artikeln. Läs mer om att redigera nedan.

Om du vill läsa om något speciellt men inte hittar det, kan du använda SnabbSökrutan som finns högst upp på varje sida.

 • Tips på var man kan börja
  • huvudsidan finns länkar till artiklar.
  • I vänstra menyn finns en länk som heter Slumpartikel. Testa och se var du hamnar.
  • Till vänster på de flesta sidor finns länkar till motsvarande Wikiquoteartikel på andra språk.
  • Till vänster på varje sida finns en länk "Vilka sidor länkar hit". När du vill bredda ämnet du läser om kan du se vilka relaterade artiklar som finns.

Att redigera Wikiquote[redigera]

Alla artiklar på Wikiquote går som sagt att redigera, även den här introduktionssidan. Det är meningen att varje artikel ska redigeras till dess den är riktigt bra, tveka därför inte. Wikiquote bygger på principen att det ska vara lätt att ändra och lägga till. Wikiquotes snabbhet ligger just i enkelheten.

I en flik ovanför varje artikel finns en länk som heter "Redigera". När du klickar på den öppnas en redigeringssida med den befintliga texten. Här kan du ändra i artikeln. När du redigerar texten så skriver du precis som vanligt. Hur avancerad du vill vara väljer du själv. Andra kan alltid "snygga till" den text du skrivit. När du är klar kan du klicka på "Visa förhandgranskning" för att se resultatet eller på "Spara" för att spara din ändring. Om du bara rättat till ett stavfel eller snyggat till en meningbyggnad kan du markera "Detta är en mindre ändring". Din ändring markeras då med ett M i listan över de senaste ändringarna och i den versionshistorik som också finns tillgänglig under varje artikel. "Bevaka den här artikeln" har ingen funktion om du inte har loggat in dig som en registrerad användare.

Om du är blyg kan du börja med att testa dina redigeringsfärdigheter i Sandlådan. Här kan man testa tekniken och kontrollera att ens ändringar verkligen sparas. I sandlådan finns dessutom vanligen många specialformateringar av text - ett besök i sandlådan är för många den första lektionen i redigeringens grunder. Glöm dock inte att Sandlådan är en artikel precis som alla andra på Wikiquote och alla bidrag där syns lika väl som vilka andra ändringar som helst.

Ofta drar man sig för att ersätta andras textbidrag. Att rätta till ett stavfel är ju lätt, men få är vana vid att ge sig in i andras text och att byta ut hela meningar eller lägga in ett argument i någon annans resonemang. Tumregeln är att allt som artikeln mår bra av är bra redigering. Om man inte gillar att andra redigerar ens text ska man inte skriva artiklar på Wikiquote. För lite redigering är betydligt vanligare än för mycket och de flesta som bidragit till en artikel brukar dessutom "hålla ett öga" på den eftersom de är engagerade i ämnet. Var därför djärv när du redigerar, andra säger till när de misstycker.

De flesta redigeringar som görs på Wikiquote är "mindre": Någon gillar en artikel men vill ge den "en knuff". Genom att t.ex. lägga in en tom rad skapar man olika stycken och många artiklar blir mer lättöverskådliga om texten delas upp i mindre avsnitt. Ibland hittar man en term som man tycker skulle behöva en egen artikel. Man kan då skapa en ny länk genom att innesluta ett ord med dubbla hakparanteser [[såhär]]. Mer avancerade saker kan du läsa om på redigeringshjälpen. Jämfört med t.ex. HTML är syntaxen betydligt enklare här på Wikiquote.

Att skriva Wikiquote[redigera]

Att förbättra det befintliga materialet på Wikiquote är mycket bra, men alla blir glada om du dessutom bidrar med kunskap som inte redan finns. Att skapa en ny artikel är lika enkelt som att redigera en befintlig. Åter igen: Var inte rädd att göra bort dig, andra, eller du själv, kan alltid rätta till misstag i efterhand.

Ett par saker är dock viktiga att ta fasta på. Alla bidrag som görs lyder under GNU FDL vilket innebär att ditt bidrag förblir fritt tillgängligt för alltid, du tillåter att andra ändrar det material du bidrar med och i.o.m. att du lämnar ditt bidrag garanterar du också att det inte omfattas av någon annans upphovsrätt. Att skriva från en neutralt ståndpunkt är också viktigt.

För att skapa en ny sida behöver du bara bestämma dig för en lämplig artikelrubrik och lägga in en ny, tom länk någonstans. Det finns en artikel som heter Nysida och där kan man lägga in sin nya länk (liksom i Sandlådan naturligtvis). Ett kanske mer konstruktivt sätt är att söka upp en passande artikel inom samma ämne och lägga in sin länk där. På så vis blir artikeln inbäddad i sitt rätta sammanhang och andra kan snabbt hitta den.

Att ladda upp filer[redigera]

Alla artiklar mår bra av illustrationer och ljudexempel. Om du har tagit ett foto eller gjort en illustration av något som du tycker kunde passa på Wikiquote ska du absolut ladda upp den och lägga in den i artikeln.

Precis som med den text du bidrar med omfattas bilder och ljudfiler av GNU FDL. Förutom att det inte får finnas några som helst oklarheter vad gäller copyright, så innebär det också att andra får ändra på ditt bidrag. Om du t.ex. inte vill att någon annan "ritar om" din illustration ska du inte ladda upp den. Om du tror att någon annan kanske äger rättigheterna till bilden ska du inte heller ladda upp den utan deras uttryckliga medgivande.

Bildformat[redigera]

De bildformat som premieras på Wikiquote är JPEG för fotografier och PNG för vektorbaserade bilder som ritningar och diagram. Många som besöker Wikiquote har inte tillgång till bredband - försök därför att göra bilderna så små som möjligt. En bild som ska länkas in i en artikel behöver sällan vara mer än 30-40 kB. Om du tycker att en bild måste finnas tillgänglig i högre upplösning kan du placera en länk till den större bilden, så att läsarna kan välja att titta eller låta bli.