Annie Lööf

Från Wikiquote
Citat relaterade till Annie Lööf.
Annie Lööf 2014

Annie Lööf, född Johansson den 16 juli 1983, är en svensk politiker (centerpartist) och jurist. Hon är Centerpartiets partiledare sedan 2011 och riksdagsledamot sedan riksdagsvalet 2006, invald för Jönköpings län. Hon var Sveriges näringsminister åren 2011–2014 i regeringen Reinfeldt.

Före 2010[redigera]

 • I detta förlovade (s)katteland får man vara glad för varje krona man får behålla av sin lön.
  • Annie Lööfs blogg, 15 oktober 2005
 • Varför ska jag plugga, slita, jobba, kämpa för att sedan ge mer än halva min inkomst till omfördelningsmekanismen, samt betala in avgifter för diverse saker.
  • Annie Lööfs blogg, 13 juli 2006
 • Regeringen bör därför utreda hur en försäljning av de statliga medieföretagen kan ske samt hur vi finner en form för köp av de program som enligt ovan avses ligga i ett public service-uppdrag och som i sin tur bör finansieras via skattsedeln. Radiotjänst bör således läggas ned. Reglerna för radiomarknaden bör också ännu en gång ses över med syftet att skapa en så fri radiomarknad som möjligt.
  • Annie Lööf i motion till riksdagen 2 oktober 2009.
 • Om Iran besitter kärnvapen, skulle dess blotta existens förändra Mellanösterns politiska dynamik. En sådan förskjutning av maktbalansen påverkar givetvis även Europa. Marknaden skulle bli mer instabil och oljepriser skjuta i höjden.

2010[redigera]

 • Vi vill fortsätta öppna upp offentliga monopol för att en mångfald av privata aktörer och näringsidkare ska få utveckla verksamheter. Ta-för-sigsamhet ska uppmuntras. [...] den i särklass mest angelägna frågan för Centerpartiet [är] att skapa ett gott näringslivsklimat.
  • Det ska vara fint att tjäna pengar - debattartikel av Annie Lööf, Newsmill, 23 juni 2010 [1]

2011[redigera]

 • Det blir inga incitament alls att gå från bidrag till arbete. Jag skulle vilja titta på en modell där man exempelvis räknar av 70 öre för varje intjänad krona, och får behålla 30 procent av socialbidraget när man tjänar en egen lön.
  • Utspel i Svenska Dagbladet 5 augusti 2011 [2]
 • Det har jag aldrig gått in på just för att jag alltid har varit en politiker som är duktig på att utmana invanda tankemönster, att spela upp modeller för att diskutera principer.
  • Annie Lööf i Ekots lördagsintervju, 3 september 2011, som svar på frågan vad hon anser vara en bra procentnivå för den platta skatt som hon sedan några år har förespråkat i Sveriges riksdag.
 • Nej, Centerpartiet vill inte sänka lönen för några unga, utan vi har sagt att det är läge för arbetsmarknadens parter att se över ingångslönerna på den svenska arbetsmarknaden. Varje internationell forskning som man nu läser visar ju tydligt på att det finns en hel del tröskeleffekter. En stelbent arbetsrätt är en sådan och höga ingångslöner är en annan.
  • Annie Lööf i Agenda, 9 oktober 2011, i sitt svar på frågan: "Hur kan du försvara att Centerpartiet vill sänka lönerna för unga?"
 • Jag har velat göra som man gör med Apoteket, ha licensierade butiker. Men som partiledare står jag givetvis bakom det som partiet beslutat.
  • Annie Lööf om varför hon i tidigare motioner velat ta bort Systembolaget och vad hon tycker nu. Svenska Dagbladet, 29 oktober 2011.
 • Svenska Dagbladet: Ska vi ta bort Las (Lagen om anställningsskydd)?
  Annie Lööf: Nej, det ska vi inte göra.
  Svenska Dagbladet: Du har ju lagt motioner om det, bland annat i augusti 2008 med titeln ”Skrota Las”?
  Annie Lööf: Jag tycker att det är viktigt att nå resultat...
  Svenska Dagbladet: Men vad vill du göra konkret med Las?
  Annie Lööf:  Se över turordningsreglerna. Jag är glad att Folkpartiet anslutit sig till den linjen. Men det är inget självändamål att ändra Las – det viktiga är att fler kommer i arbete.

2012[redigera]

 • Alliansen har mött risken för stigande arbetslöshet med viktiga åtgärder, genom sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- avdrag och sänkt restaurangmoms som skapat en växande tjänstesektor. Ändå ser vi nu en stigande långtidsarbetslöshet.
 • Expressen: Medlemskap i Nato, platt skatt, public service och marknadshyror. Det är inga små frågor. Vad säger du till de väljare som röstade på dig för att de gillade din ståndpunkt i de här frågorna? Nu när du sitter i regeringen driver du ju inte de frågorna längre.
  Annie Lööf: Jag har varit känd för att driva på i idédebatten, att ta några steg och våga utmana i vissa frågor. Det kommer jag att fortsätta göra. Men som partiordförande vore det konstigt om jag skulle driva en personlig agenda.
  Expressen: Men kan de här väljarna förvänta sig att du kommer utmana partiet om till exempel platt skatt, Nato eller public service?
  Annie Lööf: Jag tror alla vet att jag har en tydlig liberal kompass, att jag vill öka människors frihet och egenmakt och minska statens inflytande [...]
  Expressen: Det var Centerns idé att restaurangmomsen skulle sänkas. Enligt en undersökning som DN gjort är det bara en av sju restauranger i de svenska storstäderna som har sänkt sina priser. "Det är naturligtvis ett beklagligt resultat", säger Eva Östling Ollén, vd på Sveriges Hotell- och restaurangföretagare. Håller du med?
  Annie Lööf: Ja, verkligen, jag är noga med att sätta press på branschen, som själv sagt att det här ska skapa fler jobb. Vi har nu gett några myndigheter i uppdrag att på kort och lång sikt följa både prisutveckling och jobbutveckling. Här vill jag se resultat.
  • Annie Lööf intervjuas av Karl-Johan Karlsson, Expressen, 27 februari 2012.
 • Centerpartiets ordförande - näringsministern Annie Lööf - ligger bakom förslaget som kan sänka ingångslönerna för unga med upp till 25 procent. Hon hävdar att det är viktigt att våga lägga fram obekväma beslut.
  ”Europa och Sverige står inför en tickande bomb i ungdomsarbetslösheten och då måste man våga vända på kontroversiella stenar. En del av svaret är utbildning, en annan är flexibel arbetsrätt, och en tredje är de höga ingångslönerna”, säger Annie Lööf.
  Aktuellt: Vilka är det som ska tjäna mindre?
  "De som är arbetslösa. Inledningsvis är det bättre att ha ett jobb med lägre lön än inget jobb alls." [...]
  Aktuellt: Du själv är ju ung och tjänar över 150.000 kronor i månaden. Är det inte känsligt att detta förslaget kommer från dig?
  ”Centern är inte emot lönekarriärer. Men det är viktigt att unga ska kunna få ett jobb och en lön”, svarar Annie Lööf (C).
 • 600 000 utrikes födda går till jobbet varje dag

2013[redigera]

 • Stör mig inte med mindre än att statsministern har dött
  • Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson, "När katten var borta", tidskriften Fokus, nr 1-3 2013, sida 12
 • Detta är en hälsning till den samlande vänstern: Våga inte kalla mig hård, kall och nyliberal.
  • Annie Lööf i ett tal under Centerpartiets kommundagar den 1 februari 2013.
 • Man kan ju konstatera att det är väldigt trångt om utrymmet i norra Sverige.
  • Annie Lööf i ett tal under presentationen av Sveriges mineralstrategi den 21 februari 2013.
 • Det finns tre saker som jag tycker riktigt illa om: 1) socialism 2) arrogans 3) män som inte förstår ett nej. Jag säger nej till (S).

2014[redigera]

 • Steffo Törnquist: Du har ju sagt, det var ett år sedan, i en intervju i Expressen så sade du 'Jag äter hellre upp min högra sko än sitter i regering med Stefan Löven.' Ångrar du det, eller?
  Annie Lööf: Nej, men det var väl lite väl i överkant när man tog i. Men samtidigt hade jag då fått frågor under ganska lång tid om jag kan tänka mig samarbeta med Löven, och det bara fortsatte och fortsatte och då markerade jag på det här mycket raffinerade sättet att det är ett 'Nej' och det är det idag också.

2015[redigera]

 • Jag har hela tiden sagt att jag aldrig kommer att förhandla en budget med S. Jag kommer heller aldrig sitta i en regering tillsammans med S.

2018[redigera]

 • Dialog med Jordan Peterson i Skavlan:
  Annie Lööf: Det finns förstås biologiska skillnader, men de påverkar inte våra val. Jag tror snarare att det är uppfostran, livsstil, utbildning, kultur och attityder som formar en människa, oavsett om det är en flicka eller pojke. Om jag uppmuntrar min dotter till att ta initiativ, tro på sig själv och skaffa sig en utbildning, så har hon en god grund att stå på om hon vill bli civilingenjör eller vd eller sjuksköterska.
  Jordan Peterson: Så resonerar folk som tror att olikheter främst är kulturella konstruktioner. Men bevisen pekar i en annan riktning.
  Annie Lööf: Vi är inte överens i den frågan.
  Jordan Peterson: Jag bör också nämna... Man måste förstå att det här inte är nån tvistefråga bland insatta forskare. Vi har känt till det här i 25 år. Och det var ett oväntat resultat.

2021[redigera]

 • Det går inte att leda landet genom vår generations värsta kris med en "mañana-mañana-politik".
 • Om uttalandet till Expressen i oktober 2013 om att hellre äta upp sin högra sko än att bli ett stödhjul åt Socialdemokraterna:
  Anna Hedenmo: Men Annie Lööf, du låter så bestämd nu när det gäller Vänsterpartiet, men ni politiker ändrar er ju ibland. Det fanns en tid när du sade att du skulle hellre äta upp din högra sko än att bli stödparti åt Socialdemokraterna, och sedan blev Centern det. Plötsligt så har ni någon annan åsikt, eller?
  Annie Lööf: Alltså, det du tar upp nu, dels har jag ju inte sagt det, men om vi stannar...
  Anna Hedenmo: Vad sade du då?
  Annie Lööf: Nej, det var en medarbetare som sade detta.
 • Centerpartiet går inte till val på att sitta i opposition och inte få något gjort. Vi kommer självklart gå till val på att sitta i regeringsställning. Vi är beredda att sitta i regering med både Socialdemokrater och Moderater.
 • Som svar på frågan om oppositionens budget är bättre än regeringens:
  Det har vi inte tagit ställning till. Vi har tittat på regeringens budget.

Felaktigt tillskrivna citat[redigera]

Citat om Annie Lööf[redigera]

 • Det är naturligt att emellanåt ändra åsikt – när omvärlden förändras, när man borrat djupare i en fråga, tagit till sig ny kunskap eller bara ställt sig frågan: Varför har jag denna uppfattning, egentligen? Men det förutsätter en förklaring av de ändrade förhållandena, av den nya kunskapen och det ändrade förhållningssättet till frågeställningen – samt att det förflyter lite tid mellan de olika ställningstagandena. Det är det som skiljer en politiker med ett rörligt intellekt från en opportunist, från en politisk kameleont som intar de ståndpunkter som passar för stunden. Annie Lööf har inte klivit fram och berättat att hon har tänkt om. Hon har snarare smugit fram sina åsiktsbyten. Hon har dolt sina tidigare, emellanåt även sina nuvarande, ståndpunkter. Det är inte sådana politiska ledare Sverige behöver.
 • Dock, vilken sorts ”förnyelse” står Annie Lööf för? Hennes politiska idol lär vara Margaret Thatcher. Som hade sin storhetstid på 1980-talet. Annie Lööf tonar genom de ställningstaganden hon hittills gjort som en profilerad nyliberal, till höger om både Borg och Reinfeldt. Men är det verkligen nyliberalismen, i finans- och skuldkrisens tid, som i dag framstår som det nya och fräscha alternativet?
 • Hur fan kan den alltid smilande Annie Lööf bli ny centerledare? Hon som har hyllat Thatcher! Som stöttade Pinochet! Som högg händerna av Victor Jara! Varför är det ingen som ställer sig upp och skriker?
 • Visionära politiker behövs. Men visioner som inte underbyggs av och förklaras med genomgripande politiska förslag blir bara snömos. Det är Håkan Juholts partiledargärning, också full av stora ord, ett utmärkt exempel på. De få konkreta politiska förslag som Annie Lööf har använt för att illustrera sina stora drömmar har inte imponerat. [...] Att Annie Lööf ännu inte lyckats sätta något avtryck är hennes eget fel. Om Centern ska kunna axla sin viktiga roll som företagandets förkämpar krävs mer innehåll och mindre yta.
 • Annie Lööf [...] satte Gustav II Adolfs död till 1800-talet [men] han dog 1632, slaget vid Lützen, men om man inte kan placera in en så central händelse som handlar om Sveriges stormaktstid har man troligen ingen koll på histoien alls. Man har säkert världens bästa värdegrund, men om man är en central politiker och uppenbarligen inte behärskar elementa, då litar jag inte på henne.