Hoppa till innehållet

Sveriges Television

Från Wikiquote
Wikipedia har en artikel om:
Sveriges Television

Sveriges Television Aktiebolag (förkortat SVT) är ett svenskt stiftelseägt och licensfinansierat företag. Stiftelsens ledamöter utses av Sveriges regering och licensmedlen tilldelas SVT av svenska staten.

Citat om Sveriges Television[redigera]

  • SVT lever i långa stycken i en mytföreställning om sin storhet och sin förträfflighet. Det där kan leda till ett jobbigt uppvaknande en vacker dag. SVT är inte fria. SVT är för det första Sveriges största betal–tv–kanal, eftersom man betalar runt 2 000 kronor om året i tv-licens. För det andra styrs företaget av politiskt ramverk och är därmed beroende av politiska beslut. Alla medieföretag lever i något slags beroende, även fina Sveriges television.
  • Jag kan ibland känna, speciellt efter en sån här public service-dag, att vi nästan tillhör någon sorts självförhärligande sekt. Det är väldigt mycket public service och vi är så himla unika och jag kan känna att det står mig lite upp i halsen.
  • Konstruktionen, där SVT finansieras av skattebetalarna men ägs av en stiftelse som utser en styrelse med opolitiska ledamöter, är tänkt att skydda journalistikens oberoende. Men den leder också till en unik ställning där SVT står fritt från krav och skyldigheter. [...] SVT är en gammal institution med en förlegad självbild av att vara ofelbar. Till självbilden hör också ett slags martyrskap som förstärks av politiska utspel från M och SD om att banta eller avskaffa public service. Att vara "hotad" är praktiskt för SVT. Det gör att man kan avfärda all kritik – oavsett om den handlar om arbetsmiljö, sändningsinnehåll eller public services existens – som just hot, mot svensk demokrati, mediemångfald och whatnot.
  • Man kanske har internt insett att man blev aktivister visavi 15–20 procent av väljarkåren när det handlade om hanteringen av [Sverigedemokraterna] och när det handlade om hanteringen av invandringsfrågan. Och nu har man kanske omorienterat sig lite och försöker att vara lite mer nyfiken, lite mer lyssnande, lite mer öppen inför sådana åsikter som inte omedelbart delas av de anställda på SVT.