Hoppa till innehållet

Axel Oxenstierna

Från Wikiquote
Axel Oxenstierna

Greve Axel Gustafsson Oxenstierna (16 juni 1583 - 28 augusti 1654) var en svensk statsman.

Källbelagda citat[redigera]

  • Först är allmänt veterligt, att alla våra grannar äre våre fiender, de Poler, Rysser och Danske, så att ingen ort i Sverige, Finland och Livland kan säga, att han är för fienden säker, så att vi, snarast sagt, ingen landsort have fullkomligen att lita på. ... Till det andre have vi platt inge vänner, som vår olägenhet går till hjärtat, och där än någre kunde finnes, som icke voro oss obevågne, är dock ingen hjälp eller undsättning av dem att förmoda.
    • Beskrivande Sveriges utrikespolitiska läge 1612, ett par månader efter Gustav II Adolfs trontillträde, i ett brev till änkedrottning Kristina. Återgivet i Kanslern Axel Oxenstierna av Gunnar Wetterberg.

Tillskrivna citat[redigera]

  • An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur.
    • Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs.
    • Axel Oxenstierna lär ha sagt detta till sin son Johan, som inför resan till Münster tvivlade på sin förmåga att förhandla för Sverige i den Westfaliska freden.
    • Citatet har även tillskrivits den franske kardinalen Armand-Jean du Plessis Richelieu.

Externa länkar[redigera]

Wikipedia har en artikel om:
Axel Oxenstierna