Hoppa till innehållet

Erik Palmstierna

Från Wikiquote
Citat relaterade till Erik Palmstierna.
Erik Palmstierna (1917)
  • Därvid rapporterade krigs- och sjöfartsministrarna om läget inom armé och marin. Båda vitsordade att stämningen var mycket revolutionär. Försiktighetsåtgärder hade vidtagits i flera avseenden. Särskilt opålitliga truppförband hade hemförlovats och inom flottan avlägsnats till Karls-krona. Ur alla gevär i förråden hade slutstycken uttagits och lämnats i förvar hos pålitliga officerare. I Norrbotten hade landstormens gevär förts till Boden. Efter framställning av polismästaren i Stockholm hade även kulsprutorna berövats sina slutstycken.
    • Palmstierna i sina memoarer om ett regeringssammanträde ett år efter Oktoberrevolutionen. Här citerat ur [1]
  • Jag omtalade för G. att när Lenin på sin tid passerade Stockholm fick jag nys därom och ringde upp [Branting] med orden: 'Du känner ju Kerenskij. Säg honom, att Lenin kommer med nästa tåg och måste nedskjutas eller inspärras, när han passerar gränsen. Telegrafera till honom.' Br. bara skrattade och sade: 'Du är alldeles tokig; sådant gör man ej', men jag bröt ut i telefon: 'Du är en gammaldags liberal och 80-talist, nu krävs män som våga handla!' Br. ringde av, skrattande för full hals. Gulkevitj däremot förstod situationen och sade med tårar i ögonen: 'Mon cher baron, vous aviez le sort de la Russie entre vos mains!' ('Min käre baron, ni hade Rysslands öde i edra händer.') Tänk om Br. lytt mitt råd!!
    • Palmstierna i andra delen av sina memoarer. Här citerat ur Lenin och den nordiska arbetarrörelsen av Gustav Johansson, sid. 51.