Fidel Castro

Från Wikiquote
Citat relaterade till Fidel Castro.
Den ende politiska ledaren med stake, enligt Maradona.

Citat av Fidel Castro[redigera]

  • En ny era av kamp hade börjat. Imperiet, starkare än tidigare, hade uppnått ensam supermaktstatus; men vårt folk, som nyss lämnat nykolonialismen bakom sig, trötta på lögner och välsignad propaganda, dåligt förberedda och på gränsen till politiska analfabeter, hade tagit ett jättesprång framåt i historien, hade eradikerat analfabetismen och låtit utbilda hundratusentals studenter som ägde en politisk kultur överlägsen sin historiska motståndare, ett folk som uppnått den högsta graden av enighet någonsin, som nu samlade en enorm politisk erfarenhet och kolossal moralisk styrka, patriotisk och internationalistisk, ett folk som utan att låta sig rubbas övervunnit Grisbuktsinvasionen, Oktoberkrisen, det smutsiga kriget och en allt hårdare ekonomisk blockad, Sovjetunionens och det socialistiska blockets fall, som överlevt mot alla odds.
  • Det känns overkligt att se Bush, erövraren av andra folks naturtillgångar och energiresurser, dra upp riktlinjer för världen, utan att bry sig om hur många hundratusentals eller miljoner människor som dör eller hur många illegala fängelser och tortyrcenter som måste skapas för att nå dessa målsättningar /.../ Hela världen vet att han vill ha krig mot Iran, det är hans krig. Dessutom lovar han att amerikanska trupper ska stanna kvar i Irak i minst tio år till. Vad som är värre är att de två partiernas huvudkandidater, som står på tur att efterträda honom, är oförmögna att råda bot på detta. Inte en enda av dem vågar att ens lite utmana denna imperialistiska praxis, som baseras på ursäkten av kamp mot terrorism, en ondska skapad av systemet själv och dess kolossala och obegränsade konsumtion...
    • Fidel Castro, 14/1 -08, om Bushs mellanösternresa och det kommande presidentvalet. Citerat ur Proletären nr 6/08 sid. 11.
  • Han etablerade enhet i Sovjetunionen. Han konsoliderade det Lenin påbörjat: partiets enhet. Han gav den internationella revolutionära rörelsen en ny drivkraft. Sovjetunionens industrialisering var en av Stalins klokaste handlingar och jag tror att det fick avgörande betydelse för Sovjetunionens motståndskraft.
  • Jag anser att Stalin gjorde stora misstag, men uppvisade också stor visdom.

Citat om Fidel Castro[redigera]

  • Han är det nya Kubas outtröttlige skolmästare, talande undervisande, intresserad för allt, verksam så gott som dygnet runt, nära nog allestädes närvarande.... När han skördar sockerrör slår han alla rekord....Han har val sig själv till folkets ledare och folket har konfirmerat hans val....Han har formligen stampat omvälvningarna ur marken och den har brutit sig väg likt en lyckosam naturkatastrof....Det är en lycka för Kuba och den kubanska revolutionen att ha en så ungdomlig, utvecklingsbar, hederlig och humant inriktad ledare...
  • Han är lika stor som nån annan. Han snackar väldigt schysst också. Det är lätt att fatta vad han menar. Men det är likadant när det gäller Cuba. Det är inte bara Castro. Det är allihop. Men han är perfekt för det där jobbet.
  • De inbillar sig att Castros långa och aldrig ifrågasatta ledarskap gör honom till en diktator. När det förhåller sig precis tvärtom. Castro har kunnat leda Kuba i nästan 50 år för att hans ledarskap har varit genuint demokratiskt, för att han och hans parti har varit ett med det kubanska folkets strävanden och för att de alltid och i alla frågor förankrat sin politik och sina förslag hos folket.