Hoppa till innehållet

John F. Kennedy

Från Wikiquote
John F. Kennedy

John Fitzgerald Kennedy (1917 - 1963), amerikansk president.

Citat av Kennedy

[redigera]
 • För de människor i den halva av världen som kämpar för att slita fattigdomens bojor: vi lovar att göra vårt bästa för att hjälpa dem hjälpa sig själva så länge det krävs - inte för att kommunisterna också gör det, inte för att vi vill ha deras stöd utan för att det är rätt. Om ett fritt samhälle inte kan hjälpa de som är fattiga kan det inte heller rädda de få som är rika.
  • Installationstalet, 20 januari 1961.
 • Och därför säger jag er, medborgare i USA: fråga inte vad ditt land kan göra för dig, fråga vad du kan göra för ditt land. Medborgare i hela världen: fråga inte vad USA kan göra för dig utan vad vi tillsammans kan göra för människornas frihet.
  • Installationstalet 20 januari 1961.
 • Jag tycker att denna nation ska förbinda sig till målet att, innan årtiondet är slut, landsätta en man på månen och återföra honom i säkerhet till jorden.
  • I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth.
  • Tal i kongressen 25 maj 1961.
 • Mänskligheten måste få slut på krig annars kommer krig göra slut på mänskligheten.
  • Mankind must put an end to war or war will put an end to mankind.
  • Tal i FN:s generalförsamling 25 september 1961. Källa.
 • Vi väljer att åka till månen detta årtionde, och göra andra saker — inte för att de är lätta; utan för att de är svåra; därför att detta mål kommer att tjäna till att organisera och mäta det bästa av våra krafter och skickligheter; därför att den utmaningen är en som vi är villiga att godta; en som vi är ovilliga att uppskjuta, och en som vi avser att vinna — och även de andra.
  • We choose to go to the moon in this decade, and do the other things -- not because they are easy; but because they are hard; because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills; because that challenge is one that we're willing to accept; one we are unwilling to postpone, and one we intend to win -- and the others, too.
  • Tal vid Rice University i Houston i Texas 13 september 1962. Källa.
 • För tvåtusen år sedan var det stoltaste man kunde säga: "civis Romanus sum". Idag, i frihetens värld, kan de stoltaste skryta med "Ich bin ein Berliner".
  • Two thousand years ago the proudest boast was ’civis Romanus sum’. Today in the world of freedom the proudest boast is ’Ich bin ein Berliner.’
  • Tal i Västberlin, 26 juni 1963.
 • Medan muren är den mest uppenbara och levande manifestationen av det kommunistiska systemets misslyckanden, synligt för hela världen, känner vi ingen tillfredsställelse därmed, för den är, som er borgmästare har sagt, inte endast ett brott mot historien utan ett brott mot mänskligheten.
  • While the wall is the most obvious and vivid demonstration of the failures of the Communist system, for all the world to see, we take no satisfaction in it, for it is, as you mayor has said, an offence not only to history but an offence to humanity.
  • Ur samma tal i Västberlin.
 • I frihet finns många svårigheter och demokrati är inte perfekt. Men vi har aldrig varit tvungna att bygga en mur för att hålla kvar vårt folk, för att hindra dem från att lämna oss.
  • Freedom has many difficulties and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us.
  • Ur samma tal i Västberlin.
 • Vårt mål är inte att helt enkelt komma först till månen, lika lite som det var Charles Lindberghs väsentliga mål att komma först till Paris.
  • Från Olausson, Peter (2007): Faktoider - Försanthållna osanningar, halvsanningar och missuppfattningar. Månpocket: Tyskland. ISBN 978-91-7232-141-0.
Wikipedia har en artikel om:
John F. Kennedy