Hoppa till innehållet

Karl Vennberg

Från Wikiquote
Citat relaterade till Karl Vennberg.
 • Jag vet att Hitler och Mussolini gett sitt lands ungdom något att leva för, ett obönhörligt och ofrånkomligt krav, undandraget all reflexion och analys. Livets jämvikt kan inte återställas på annat sätt. Friheten är ett gudomligt privilegium, som bland människorna bara leder till trist förfall.
  • Karl Vennberg i ett brev 1936. Källa: Lagerlöf, Erik, Den unge Vennberg, 1967.
 • I vad mån Hitler utvidgat sitt rike med rätt eller orätt, må vi förtröstansfullt lämna åt historien att fastställa.
 • [utlandet har rest] kompakta murar av hån och fiendskap kring tysk livsvilja.
  • Karl Vennberg om Nazityskland. Källa: Lagerlöf, Erik, Den unge Vennberg, 1967.
 • ”Det kunde ha varit en historisk uppgift av enastående räckvidd för ett litet, högt kultiverat folk som det svenska att försöka förstå Tyskland och föra dess talan inför världen under själva den inre omvälvningens blodiga, förvirrade och smärtfyllda dagar.
  • Karl Vennberg om Nazityskland. Källa: Lagerlöf, Erik, Den unge Vennberg, 1967.
 • I optimistiska ögonblick kan man ju inbilla sig att det tjänar något till att hänvisa till fakta. Så är sällan fallet. I klippboken På mitt samvete har jag annars på sidorna 239-242 recenserat Lars Gustafssos En resa till jordens medelpunkt och andra dikter och så långt jag då förmådde klargjort min värdering av Lars Gustafsson lyrik. Som jag själv ser det är detta en av de mest genomarbetade recensioner jag har skrivit, mångsidig i sin information, intensiv i sin analys och starkt lovordande i sin summering. För Lars Gustafsson är det förtal, hämndlystnad och förföljelse. Så spegelvänd är tydligen sanningen i det fjärran Texas. Att någon kulturredaktör från Sundsvalls tidning skulle masa sig upp till stadens bibliotek räknar jag ännu mindre med. Hur mycket bekvämare är det inte med lite schamanistiskt mummel: "Säkert vet Lars Gustafsson att han har rätt och gör rätt." Jag har sedan dess inte bytt mening om lyrikern Lars Gustafsson. Och eftersom sanningen ändå kan ha ett visst kuriosaintresse, som Tristan Lindström vid ett tillfälle uttryckte det, tar jag mig för en gångs skull friheten bryta mot en kutym som egentligen är okränkbar: lite längre fram i tiden var det på förslag av Birgitta Trotzig och mig som Lars Gustafsson utmärktes med Samfundet De Nios stora pris.
  • Karl Vennberg Källa: Tidskriften 90TAL, NR 15, sidan 4, 1995.
 • Åren gick. Ingemar Hedenius och jag sågs en sista gång strax före hans död. Viv var båda inne och köpte skivor på Nordiska musikförlaget. Han talade med kvinnan i sitt sällskap med något högre röst än man brukar. Jag fick en känsla av av att jag borde ha hälsat. Vid ett tillfälle hade jag som botgöringsgest skickat honom en av mina diktsamlingar, och han hade svarat med ett dedicerat exemplar av Fyra dygder:"Till Karl Vennberg med fridshälsning från dygdemönstret författaren" Ingen dedikation har jag varit mer rädd om i mitt liv.
  • Karl Vennberg Källa: Tidskriften 90TAL, NR 15, sidan 8, 1995.