Hoppa till innehållet

Kim Jong-un

Från Wikiquote
Citat relaterade till Kim Jong-un.
Vi bör radikalt förbättra folkets levnadsstandard genom att sporra byggandet av en ekonomisk jätte, lyfta fram vårt partis linje att samtidigt främja de två fronterna (ekonomisk utveckling och uppbyggande av kärnvapenstyrkor).

Om att åstadkomma en revolutionär vändning inom markadministrationen[redigera]

 • Olika faktorer, inklusive skogsområdenas minskning, bidrar nu till att förstöra den ekologiska miljön i hela världen. Detta leder till att antalet djur- och växtarter gradvis minskar, vilket orsakar stor oro. Vi bör regelbundet kartlägga arterna och livsmiljön för de djur och växter som finns i bergen och floddalarna, och vidta proaktiva åtgärder för att skydda utrotningshotade, sällsynta och andra biologiska arter för att bevara den biologiska mångfalden. Samtidigt bör vi korrekt definiera naturreservat, steg för steg öka deras areal och göra oss av med sådana bruk som att godtyckligt bygga industrier och anläggningar, exploatera underjordiska resurser och skogsresurser eller döda vilda djur i dessa områden.
  • Om att åstadkomma en revolutionär vändning inom markadministrationen i enlighet med kraven för att bygga ett välmående socialistiskt land (Tal till högre tjänstemän inom ekonomiska organ i parti och stat och arbetande folks organisationer 27/4 -12.), sid. 15-16.
 • Partiorganisationer bör kraftfullt engagera partimedlemmar och andra arbetande människor i markadministration och miljövård.
  Markadministration kan bära rik frukt endast när den obegränsade kreativa kraften hos folkets massor tas fullständigt tillvara. Partiorganisationer bör skapa en atmosfär av allmän mobilisering för markadministration i hela samhället och genomföra kraftfullt organisatoriskt och politiskt arbete för att se till att alla partimedlemmar och andra arbetande människor aktivt deltar i detta arbete.
  • Samma som ovan, sid. 20.

Låt oss ge evig glans åt kamrat Kim Jong Il[redigera]

 • För att massorna ska kunna mejsla ut sitt öde och uppnå socialismens sak i skarp konfrontation med imperialisterna och ständig fara för krig, måste de först och främst med fasthet hålla upp och stärka revolutionens vapen. Det är en allvarlig läxa, som den internationella socialistiska rörelsens historia lär oss, att när revolutionens vapen är svaga och vacklande, kan de varken försvara massornas öde eller socialismen.
  • Låt oss ge evig glans åt kamrat Kim Jong Ils storslagna idé och framgångarna för songunrevolutionen (Publicerad på Songundagen 25 augusti 2013 i Rodong Sinmun och Joson Inmingun), sid. 6.
 • Linjen att fästa vikt vid vapen, vid militära angelägenheter, bör genomföras bokstavligen för att stärka landets försvarskapacitet så att den blir hård som stål.
  • Samma som ovan, sid. 13.
 • Arbetar- och bonderödgardisterna bör öka sin stridsförmåga genom intensiv stridsträning och politisk utbildning och tillförlitligt försvara sina respektive provinser, län och byar i kristid./.../Vi bör radikalt förbättra folkets levnadsstandard genom att sporra byggandet av en ekonomisk jätte, lyfta fram vårt partis linje att samtidigt främja de två fronterna (ekonomisk utveckling och uppbyggande av kärnvapenstyrkor).
  • Samma som ovan, sid. 15.
 • Vi bör påskynda uppbygget av en kultiverad socialistisk nation. Det är viktigt att alla medlemmar i samhället blir konstnärer och har tillgång till socialistisk kultur och att åstadkomma en ny vändning inom alla sektorer av kulturellt uppbygge. På så sätt ska vi omsätta i praktiken folkets önskan om en hälsosam och kultiverad livsstil.
  • Samma som ovan, sid. 16.

Tal om kärnvapen[redigera]

 • Vår republik, ett direkt offer för kärnvapenutpressning sedan Koreakrigets utbrott 1950, gjorde ständiga fredsälskande ansträngningar för att göra Koreahalvön och regionen kärnvapenfria. Men de amerikanska imperialisterna har i årtionden ihärdigt trappat upp sitt kärnvapenhot mot vår republik, en gång en icke-kärnvapenstat, utan att respektera alla våra fredsförslag, bara av den anledningen att dess idé och system är annorlunda. På grund av detta har vårt socialistiska uppbygge stått inför och genomgått enorma hinder och allvarliga svårigheter, och till och med vår stats existens har många gånger utsatts för en kritisk nödsituation.
  • Tal till Högsta folkförsamlingen 26-27/9 -23. Citerat ur Korea-information nr 4/2023, sid. 3.

Andra om Kim[redigera]

 • Tack vare högste ledaren Kim Jong Uns kloka ledarskap omintetgör DFRK:s tjänstgörande personal och folk beslutsamt USA:s försök att kväva det
  • Syriske premiärministern Wael Nader al-Halqi vid ett möte med Kim Yong-nam, ordförande i presidiet för högsta folkförsamlingen i Nordkorea, i Iran, augusti 2013. Citat ur Korea-information nr 4/2013, sid. 10.

Se även[redigera]