Hoppa till innehållet

Kim Jong Il

Från Wikiquote
Citat relaterade till Kim Jong Il.
Socialismens sammanbrott i olika länder betyder inte socialismens misslyckande som vetenskap, utan bankrutt för den opportunism som förvanskat socialismen.

Citat[redigera]

 • Den kulturella revolutionen är en viktig revolution vars uppgift är att fostra vårt arbetande folk till allsidigt utvecklade män och kvinnor och tillgodose deras ökande kulturella behov.
  /.../
  Den viktigaste uppgiften för den kulturella revolutionen för närvarande är att intellektualisera hela samhället. Detta är vårt partis unika politik för att utveckla den socialistiska och kommunistiska kulturen. Vi måste bygga upp våra befintliga centra för utbildning av nationella kadrer och samtidigt utöka de högre läroanstalterna och förbättra utbildningsarbetet för att utveckla utbildningssystemet med studier jämsides med arbetet. Dessutom måste vi fostra alla samhällsmedlemmar till harmoniskt utvecklade kommunistiska människor och kontinuerligt höja samhällets allmänna kulturella standard och kunskapsstandard. Vi måste vidare utveckla den revolutionära litteraturen och konsten ytterligare och grundligt införa den socialistiska typen av kultiverat liv.
  • Låt oss gå fram under marxismen-leninismens och juche-idéns banér. Med anledning av Karl Marx 165-årsdag och hundraårsdagen av hans bortgång, den 3 maj 1983. (Svensk-Koreanska Föreningen 1983).


 • Socialismen är en vetenskap. Socialismen har kollapsat i ett antal länder, men socialismen som vetenskap är lika levande som någonsin i folkets sinne. Imperialister och reaktionärer väsnas om "slutet på socialismen", med hänvisning till händelserna i vissa länder som byggt socialismen. Socialismens renegater försöker försvara sitt ömkliga förräderi genom att hävda att det är själva socialismens ideal som är ogiltiga. Sanningen kan emellertid inte döljas eller utplånas. Socialismens sammanbrott i olika länder betyder inte socialismens misslyckande som vetenskap, utan bankrutt för den opportunism som förvanskat socialismen. Trots att socialismen tillfälligt genomgår ett hjärtskärande bakslag på grund av opportunismen, kommer den utan tvekan att återväckas och vinna slutlig seger genom sin vetenskapliga korrekthet och sanning.


 • Marxismen förenade kraven från arbetande människor, som strävar efter socialismen, med de revolutionära krafterna och en revolutionär kampmetod. Marxismen gjorde klart, att motsättningarna finns mellan produktivkrafterna och produktionsförhållandena i det kapitalistiska samhället och att dessa motsättningar kunde lösas genom det utsugna arbetande folkets klasskamp mot den utsugande klassen, att arbetarklassen skulle ta befäl över och leda denna klasskamp. Tack vare marxismen påvisades oundvikligheten i kapitalismens sammanbrott och socialismens seger, och strävanden från utsugna arbetande människor, som önskar socialism, förenades med de praktiska revolutionära krafterna och en revolutionär kampmetod som förmår möta deras strävanden. Socialismen omvandlades därigenom från utopisk dröm till en vetenskap och en revolutionär förändring ägde rum i människans historiska kamp för befrielse.
  • Samma arbete som ovan, sid. 9.


 • Även om den store ledaren har sagt åt oss att vi måste låta folket äta ris och köttsoppa, bära kläder av silke och bo i hus med tegeltak har vi inte tillfredsställt hans vilja. /.../ Vår nation har redan uppnått stark status på det militära området, för att inte tala om politik och ideologi, men det återstår fortfarande en hel rad saker i folkets liv. Jag försöker åtfölja hans vilja genom att lösa dessa problem.
  • Although the Great Leader told us that we have to let the people eat rice with meat soup, wear silk clothes and live in a tiled roof house, we have not accomplished his will.… We have already reached the status of a strong country in the military field, let alone politics and ideology, but there are still quite a number of things lacking in people's lives. I am trying to implement his will by solving these problems.
   Rodung Shinmun 9/1 2011

Andra om Kim[redigera]

 • Historien om hans ledarskap för songunrevolutionen är en historia utan motstycke om genomgripande antiimperialistiskt oberoende, en historia om oändlig patriotisk hängivenhet; det är också en historia om förädlande förtroende och tillgivenhet, fylld med absolut tillit och andlig och moderlig omsorg om tjänstgörande personal och människor.
  • Kim Jong-un om sin far i pamfletten Låt oss ge evig glans åt kamrat Kim Jong Ils storslagna idé och framgångarna för songunrevolutionen (Publicerad på Songundagen 25 augusti 2013 i Rodong Sinmun och Joson Inmingun), sid. 4.

Se även[redigera]