Hoppa till innehållet

Lycka

Från Wikiquote
Allegori för lyckan (Målning från 1546 av Angelo Bronzino)
  • "Av alla medel som visdom skaffar för att tillförsäkra sig om lycka genom hela livet, är den viktigaste utan konkurrens, vänskap." – Epikuros
  • "Lyckan förvrider, skämmer bort, förslöar och isolerar människorna liksom folken, under det att olyckan däremot väcker, eggar, binder och upphöjer." – Adam Müller, Die Elemente der Staatskunst (1809)
  • "Den som vill bli lycklig ska inte öka sin tillgångar, utan sänka sina anspråk." – Platon
  • "En olycka kommer sällan ensam." – Svenska ordspråk
  • "Envar sin lyckas smed." – Svenska ordspråk
  • "Lycka delad i två är multiplicerad." – Leonid S. Sukhorukov