Per Engdahl

Från Wikiquote
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Per Engdahl, grundare av Nysvenska rörelsen, född 25 februari 1909, död 4 maj 1994.

Medan den enskilda människan i den liberala åskådningen var tillvarons medelpunkt, ändamålet med stat och samhälle, blev individen i den nationalsocialistiska åsiktsläran blott ett utflöde ur folkets rasbundna gemenskap. Folket som ett organiskt helt blir utgångspunkten för varje nationalsocialistisk problemanalys. Folket har präglats av rasen.

Per Engdahl april 1941. (s. 49 Det kämpande Tyskland.)


Hitler framstår inte för sina meningsfränder som en diktator. Det finns en väsentlig skillnad mellan honom och exempelvis en romersk kejsare. Cesarerna härskade ..... Den germanske ledaren är något annat. Han har stigit fram ur en krets av likar. Han är blod av deras blod.

Per Engdahl april 1941. (s. 51 Det kämpande Tyskland.)


... som ägde rum i oktober 1918 i Wagner-salen i München. Revolutionen inverkade emellertid menligt på gruppens sammanhållning, och det var endast sex pålitliga själar, som den 5 januari 1919 grundade Tyska Arbetarpartiet. Dess mål skulle bli en kamp mot novemberbrottet och en upplysningsverksamhet i judefrågan.

Per Engdahl april 1941. (s. 52 Det kämpande Tyskland.)


Den nationalsocialistiska rörelsen blev därmed bäraren av den livsåskådning, som skulle stimulera Tysklands uppträdande i världen och ge folket dess stil. Nationalsocialismen som rörelse blev bindemedlet mellan folket och den inspirerande idén , garanten för mytens och typens enhet.

Per Engdahl april 1941. (s. 55 Det kämpande Tyskland.)


Judarna måste avlägsnas från ledande poster inom statssamhälle och korporationer. Staten måste när som helst kunna tillsätta en svensk administrator i ett judiskt företag [...] Judarna sammanföras till en särskild organisation, vars verksamhet kontrolleras av staten. Dess ledning ansvarar för judarnas uppträdande i vårt land.

Engdahl i Vägen Framåt den 23 maj 1942


Torsdagen den 20 april fyllde det nationalsocialistiska Tysklands ledare rikskansler Adolf Hitler 55 år. Vad vi äro skyldiga den man, som för oss står som symbolen av det bästa vår värld frambragt, kunna vi ej uttrycka med några fattiga ord. Vi kunna idag endast hylla Adolf Hitler som den av Gud sände till Europas räddning. Och med hela den fanatism, som är den nysvenska socialismens egen, skola vi skrida till verket för att slå ner judendom, bolsjevism och demokrati inom Sveriges gränser och därmed skapa förutsättningar för en ny och bättre socialistisk ordning i vårt fosterland. Vår rörelse kan idag hylla Tysklands Ledare som garanten för folkgemenskapens Europa! För oss, de svenskaste bland svenske, finns det intet alternativ än en tysk seger i denna ödeskamp. Det bekänna vi frimodigt och utan baktankar. Vi har valt sida.

Engdahl i Vägen Framåt den 23 april 1944

Wikipedia-logo-v2-sv.svg
Wikipedia har en artikel om:
Per Engdahl