Sven Andersson

Från Wikiquote
Citat relaterade till Sven Andersson.
  • Vi var anhängare av den demokratiska socialismens idé. Vi kunde endast tänka oss att nå det socialistiska samhället på fredliga vägar. Kommunisterna var inte främmande för att använda våld. De talade föraktfullt om den borgerliga demokratin. För oss var demokratin oskiljaktig från socialism.
    • Sven Andersson, På Per Albins tid, Stockholm : Tidens förlag, 1980, s. 84-85, ISBN 9155024580.
  • Vi var eniga om att i det socialistiska samhälle som vi kämpade för, skulle människor vara fria. Det skulle vara ett mänskligt samhälle med fri åsiktsbildning, fria partier och fri strejkrätt. En enpartistat efter rysk modell var oss främmande.
    • Sven Andersson, På Per Albins tid, Stockholm : Tidens förlag, 1980, s. 85, ISBN 9155024580.
  • Den svenske arbetaren är demokrat av naturen. Han tål inga översittarfasoner och håller styvt på personlig frihet, åsiktsfrihet och rättsäkerhet. Han står fullständigt främmande för sovjekommunismens metoder. Då det går upp för honom vad de svenska kommunisterna bär i skölden kommer han att vända dem ryggen. Ty han är inte beredd att offra ett uns av de fri och rättigheter som erövrats genom arbetarklassens kamp.
    • Sven Andersson, På Per Albins tid, Stockholm : Tidens förlag, 1980, s. 328, ISBN 9155024580.