Sven Olov Lindholm

Från Wikiquote
Citat relaterade till Sven Olov Lindholm.
 • Socialist är den som vill att envar skall skörda sitt arbetes frukter, socialist envar som sätter allmännyta före egennytta, socialist – men inte socialdemokrat – är den som sätter folkstammens, rasens fortlevnad före den egna "klassen" eller gruppens materiella välstånd. Socialist är slutligen den, som högre än allting annat ställer solidariteten mot det egna folket, den svenska nationen.
  • Vi tro icke att Sverige är räddat endast genom ett kommunistförbud eller en regimförändring i nationell riktning enligt gamla begrepp. Även kapitalismen måste avskaffas och en social samhällsförnyelse genomföras, om den svenska nationen skall bli enig, stark och framtidsduglig.
   • Källa: Lindholm, Sven Olov, Svensk frihetskamp, Stockholm : NS-press, 1943.
  • Historien skrives av dem som segra. Följaktligen kommer Hitlers namn att gå till eftervärlden såsom världens störste krigsförbrytare kanske för en lång tid framåt. Men även segerherrarnas välde kommer en gång att störtas eller genomsyras av andra än dagens maktfyllda idéer, och så skall eftervärlden kunna döma mera objektivt om de män, som ledde världspolitiken under denna ödesdigra period.
   • Dödsruna publicerad 4 maj 1945 över den avlidne Adolf Hitler.
   • Källa: Hillblad, Thorolf, Rörelsen som dömdes ohörd : en historisk inblick i NSAP/SSS 1933-1950, Linköping : Nordland, 2002, s. 40.
  • Vi ansåg, att den sanna nationalismen, fosterlandskärleken aldrig kunde bli någon varaktig samhällsgrund utan det arbetande folkets medverkan. Likaså att socialismen, ett fast organiserat och välordnat samhälle, grundat på social rättvisa och lika rätt åt alla, måste vara ett oeftergivlit villkor för att uppnå ett starkt och lyckligt fosterland. Nationalismen och socialismen är i själva verket icke oförenliga motsättningar utan samma sak - två sidor av samma kärlek till folket.

   Den avsmak som ‘arbetarklassen’ kände inför allt nationellt berodde på att detta begrepp hade monopoliserats av en högfärdig överklass och ett självbelåtet, konservativt borgarskikt - det ansågs höra samman med kapitalism och militarism. Vi ville ha bort denna misskreditering, ville mobilisera det sunt nationella ur folkdjupet. Och allt som stod i vägen, allt vrångt, orättvist och snedvridet i det gamla systemet måste därför bort. Istället för den gamla borgerliga klassnationalismen ville vi sätta det arbetande folkets fosterland.

   • Källa: Lindholm, Sven Olov, Döm ingen ohörd, [Rönninge] : [förf.], [1967].