Vladimir Oravsky

Från Wikiquote
Citat relaterade till Vladimir Oravsky.

• Det är mycket man kan gå till kemtvätt med, ett obefläckat rykte får man emellertid försöka få på annat vis. o Vladimir Oravsky. Källa: Friheten i kulturen : Reflexioner kring tystnad och repression inom kulturetablissemanget, Bokförlaget h:ström, 2008, ISBN 978-91-7327-044-1.

• Kanske finns det ingen mystik bakom att invandrare har det svårt i Sverige. Ingen xenofobi, inget främlingshat, inget sådant. Tvärtom. Det förefaller mig som om det kanske rör sig om en utdragen välkomst- och initiationsrit. Så kallad nollning. Ungefär som noviser tvingas gå igenom på en skola. Nollningen pågår visserligen bara en begränsad period men dess följder kan vara långvariga, i sämsta fall livslånga. Initiationsriter är aldrig bara behagliga, tvärsom är de inte så sällan förknippade med fysisk smärta och utdragen psykisk påfrestning. Det gäller ju att pressa sig igenom ett nålsöga till en helt annan värld och till en annan andlig dimension. o Vladimir Oravsky. Källa: Utbrytarkungens knep : eller Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska Sverige, Bokförlaget h:ström, 2008, ISBN 978-91-7327-060-1.

• Jag prisar Gud, inför vilken vi alla är lika. Alla är lika, bara detaljerna skiljer oss åt. o Vladimir Oravsky. Källa: Bergman och Jane : en nekrokomisk spöksonat, King ink, 2008, ISBN 978-91-85807-29-1.

• Censorn råder att jag bör slipas ner! Så jag slipas ner, Snart finns jag inte mer! o Vladimir Oravsky. Källa: Lathund för ambitiösa katter. Del 1 : Metamorfoser enligt Ovidius, Kafka och Oravsky, Bokförlaget h:ström, 2002, ISBN 91-89447-07-7.

• En röd kofta är alltid varmare än en blå eftersom röd är en varmare färg. o Vladimir Oravsky. Källa: Dumma byxa ut och gå när man nappar på en tå, Isaberg, 2004, ISBN 91-7694-687-8.

• Det jag skrev var inte bara guld, det mesta var nog bly. Men är inte just bly mycket, mycket tungt vägande? o Vladimir Oravsky. Källa: Den lyckliga ockupationen : Vladimir Oravskys sensuella recept från naturens eget kök och en läsebok för alla åldrar och många smakriktningar om honom själv och om invandrade och inhemska människor och djur, Nya Doxa, 2000, ISBN 91-578-0357-9.