Hoppa till innehållet

Jan Edling

Från Wikiquote
Citat relaterade till Jan Edling.
 • Den är för känslig så här nära inpå valet.
  • Jan Edling om sin utredning Alla behövs, som stoppades av LO:s ledning vilket i sin tur ledde till att Edling sade upp sig i protest. Källa: Dagens Industri, 18 maj 2005.
 • Vi har ingen politik för att skapa nya jobb... Varför ska man anpassa de statliga myndigheterna till regionernas ökade behov att själva baka sitt konkurrensklimat när man kan skicka iväg en regeringshelikopter till krisregioner med tillväxtpaket som är bakade i det stora centralbageriet? Varför ska man arbeta med strukturpolitik när man kan skälla på Riksbanken? Varför ska man satsa på tillväxt och livskraft i hela landet, när det går så bra i storstadsregionerna?
  • Jan Edling om regeringens jobbpolitik. Källa: Dagens Industri, 18 maj 2005.
 • Varför ska man satsa på tillväxt och livskraft när man bara behöver rekvirera mer pengar till anställningsstöd och förtidspensioner?
  • Jan Edling om regeringens jobbpolitik. Källa: Dagens Industri, 18 maj 2005.
 • Vi kan inte spela moderaterna i händerna påstods det. Det är inte heller mitt syfte. Jag vill peka på samband som är viktiga att diskutera. Det är först då förtidspensionärer, sjuka och arbetslösa kan få stöd. Mitt samvete klarade inte mer.
  • Jan Edling om sin utredning Alla behövs, som stoppades av LO:s ledning vilket i sin tur ledde till att Edling sade upp sig i protest. Källa: Svenska Dagbladet, 19 maj 2005.
 • LAS är inte särskilt värdefullt för väldigt många idag.
  • Jan Edling under ett föredrag hos Prime PR, 20 februari 2006.
 • I brukssamhällen har man sällan entreprenörer. Det har nästan varit förbjudet. Bruket skötte allt och arbetarklassen såg det som förräderi att bli entreprenör.
  • Jan Edling under ett föredrag hos Prime PR, 20 februari 2006.
 • Det är bara i Sverige vi kan räkna dem som gått i ersättning i över ett år. I alla andra länder stängs man av efter ett år.
  • Jan Edling under ett föredrag hos Prime PR, 20 februari 2006.
 • Om jag blir av med mitt jobb och inte kan komma tilllbaka blir jag lätt långtidsarbetslös för att andra jobb inte finns.
  • Jan Edling under ett föredrag hos Prime PR, 20 februari 2006.
 • Det som ändå oroar mest är att de offentliga resurser som skall gå till barnen, till de äldre och till investeringar som ökar den ekonomiska tillväxten håller på att trängas ut av ett växande kontantstöd till den generation som förväntas vara frisk och i arbete.