Kristen socialism

Från Wikiquote
 • Kapitalism är medlet för djävulen och exploatering. Om man verkligen vill betrakta saker genom Jesus Kristus ögon – vem jag tror var den första socialisten – är endast socialism benäget att verkligen skapa ett genuint samhälle.
 • Kyrkans officiella lära har de senaste årtiondena utmanats av religiös politisk radikalism, bl.a. från befrielseteologin i Sydamerika. Den har engagerat radikala präster till kamp i gerillarörelser som vill föra de fattigaste människornas talan. Befrielseteologin förenar marxism och radikal katolicism. Det nya samhälle som skall uppstå genom de fattigas kamp uppfattas som upprättandet av Guds rike på jorden.
  • Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 118
 • Hon måste va en kristen kommunist
  Hon säger: Den förste nu kommer snart att vara sist
  Hon måste va en kristen kommunist
  Hon säger: Du måste älska din nästa som du älskar dig själv
  • Ulf Lundell, "Hon måste va en kristen kommunist"