Hoppa till innehållet

Natur

Från Wikiquote
Den som har ett riktigt och uppövat natursinne, han njuter av naturen genom att studera den och gläder sig åt dess oändliga mångfald, dess outtömlighet i fråga om njutning, och har inget behov av att man med gagnlösa ord stör honom i hans njutningar. Han tycker tvärtom att man inte hemligt nog kan umgås med naturen, inte milt nog kan tala om den, inte ostört och uppmärksamt nog kan beskåda den. ~ Novalis

Natur åsyftar den del av den omgivande verkligheten som inte är skapad av människan, med tonvikt på den synliga delen: växter, mineraler etc., ibland även djur.

Citat[redigera]

  • Även naturen förbleve, så långt man nådde, alltid en fruktansvärd dödens kvarn: överallt ohygglig rotation, oupplöslig virvelkedja, ett rike av frosseri, av galnaste övermod, en olycksbådande omätlighet; de få ljuspunkterna belyste endast en desto fasansfullare natt, och skräck av alla slag borde skrämma varje iakttagare till känslolöshet.
    • Novalis, Lärjungarna i Saïs (1799)
  • Den som har ett riktigt och uppövat natursinne, han njuter av naturen genom att studera den och gläder sig åt dess oändliga mångfald, dess outtömlighet i fråga om njutning, och har inget behov av att man med gagnlösa ord stör honom i hans njutningar. Han tycker tvärtom att man inte hemligt nog kan umgås med naturen, inte milt nog kan tala om den, inte ostört och uppmärksamt nog kan beskåda den. Han känner sig i den som vid bröstet hos sin ärbara brud och anförtror också bara denna sina uppnådda insikter i ljuva förtroliga stunder.
    • Ibidem
  • Vi kan tala om en romantikens mylla, en strävan till innerlighet, fridfullhet, hembygd. Det är här som das Bodenständige kan slå rot, här får den lutherska sockenkyrkan ett enkelt uttryck i folkfromhetens tecken. Här möts människan och naturen i traditionell gemenskap, sagan och folkvisan odlas, författare som bröderna Jacob och Wilhelm Grimm, Achim von Arnim, Clemens Brentano, Joseph von Eichendorff ger litterära och poetiska uttryck åt detta. Inom måleriet möter vi hos Caspar David Friedrich en enkelhet och en innerlighet, en förening av natur och evighetslängtan.
    • Tage Lindbom, "Reaktion och romantik" i Modernismen (1995), s. 110
  • Svenskar har en stark tradition av att värna djur och natur. Vi blir alla upprörda när vi ser regnskog skövlas och hav förgiftas, för att vi vet att det är ett stort hot mot det lokala djurlivet. Gorillor, lejon, hajar, många är de djurarter som vi är beredda att samla in pengar för att rädda. Hur väl företrädda känner vi oss då av politiker som vill öka jakten på våra egna rovdjur? Hur trovärdig blir Sveriges röst internationellt i djur-, natur- och miljöfrågor om vi inte klarar av att göra på hemmaplan vad vi kräver av andra att åstadkomma?