Hoppa till innehållet

Nelson Mandela

Från Wikiquote
Citat relaterade till Nelson Mandela.
Mandela (2008)

Hur man blir en bra kommunist[redigera]

 • En kommunistisk revolutionärs liv är ingen dans på rosor /.../ Det består av seriösa studier av marxistisk litteratur, av hårt arbete och ständigt deltagande i mångtaliga och ändlösa masstrider. Han har ingen tid för världsliga nöjen och hela hans liv ägnas åt en sak och bara den, nämligen att krossa det kapitalistiska samhället, undanröja alla former av utsugning och befria mänskligheten ... Kommunismens mål är det största och mest krävande målet i mänsklighetens historia ... Under en kommunistisk regering kommer Sydafrika att bli ett land av mjölk och honung ... Det kommer inte finnas någon arbetslöshet, svält eller några sjukdomar.
  • Nelson Mandela - en god kommunist? [1]

Under apartheid[redigera]

 • Jag använde ett gammalt afrikanskt talesätt: Sebatana ha se bokwe ka diatla (Anfallen från de vilda djuren kan man inte avvärja med bara händerna). Och ett som jag fann på själv: Castro väntade inte, han handlade – och han vann.
  • En frihetsledare har för alltid tystnat [2]
 • Nu har styrkeförhållandena, genom vår kamp, förändrats så att apartheidsystemets härskare inte längre har styrkan att bevara sitt förtryck[.]
  Det som vi klart måste inse, är att kampen inte är över. Förhandlingarna utgör själva ett av kampens medel, utsatta för framgångar och bakslag precis som alla andra former av kamp. Trots våra hjältemodiga ansträngningar har vi inte besegrat regimen. Följaktligen ser vi förhandlingar som en fortsättning av kampen, som skall leda till vårt centrala mål: maktens överförande till folket. Det finns därför vissa punkter som inte är förhandlingsbara: bland dessa vårt krav på en person en röst, ett förenat Sydafrika, kvinnornas frigörelse och skydd för grundläggande mänskliga rättigheter[.]
  • Proletären nr 29/1991, sid. 8. Teddy-John Frank på plats under ANC:s 48:e nationella konferens.

Irakkriget[redigera]

Följande är utdrag ur ett tal[3][4] på engelska av Nelson Mandela vid International Women's Forum i Johannesburg 29 januari 2003, med anledning av USA:s stundande invasion av Irak.

 • Vad som händer nu är en tragedi, det som [USA:s president George W.] Bush håller på med. Det enda Bush är ute efter är irakisk olja. Det råder ingen tvekan om att USA beter sig illa. Varför söker man inte beslagta massförstörelsevapnen från sin allierade Israel? Det här är bara en ursäkt för att komma åt Iraks olja.
  • It's a tragedy what is happening, what Bush is doing. All Bush wants is Iraqi oil. There is no doubt that the U.S. is behaving badly. Why are they not seeking to confiscate weapons of mass destruction from their ally Israel? This is just an excuse to get Iraq’s oil.
 • Bush underminerar Förenta nationerna. [...] Händer detta för att Förenta nationernas generalsekreterare [Kofi Annan från Ghana] nu är en svart man? De betedde sig aldrig så här när generalsekreteraren var vit.
  • Bush is now undermining the United Nations. [...] Is it because the secretary-general of the United Nations is now a black man? They never did that when secretary-generals were white.
 • Om det är något land som har utfört obeskrivliga illdåd så är det Amerikas förenta stater. De bryr sig inte om mänskligt liv.
  • If there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. They don't care for human beings.
 • Det jag fördömer är att en makt [USA], med en president [Bush] som saknar framsynthet och som inte kan tänka ordentligt, nu vill kasta världen in i förintelse.
  • What I am condemning is that one power, with a president who has no foresight, who cannot think properly, is now wanting to plunge the world into a holocaust.

Andra om Mandela[redigera]

 • Nelson Mandela är död. Men arvet från honom får inte, kan inte dö. Nelson Mandela hör till kretsen av de ledare, som under olika förutsättningar och epoker, blivit ett med sitt folk. Dit hör namn som Kim Il Sung för Koreas folk, Ho Chi Minh för Vietnams folk, Fidel Castro för Kubas folk. Nelson Mandela för Sydafrikas folk.

  Det har inte blivit i Sydafrika som löftena och förhoppningarna var för 20 år sedan. Det går inte att blunda för att många drömmar som de sydafrikanska arbetarna, lantarbetarna hoppades skulle förverkligas när apartheidregimen försvann, när Mandela blev president, när ANC segrat, inte uppfyllts. Just nu är det imperialismen, kapitalisterna och reaktionens marknadsliberala draksådd som har ordet. Men sista ordet är inte sagt.
  • En frihetsledare har för alltid tystnat [5] Teddy-John Frank 6/12 2013, dagen efter Mandelas död.