Hoppa till innehållet

Nikolaj Tjernysjevskij

Från Wikiquote
Citat relaterade till Nikolaj Tjernysjevskij.
Nikolaj Tjernysjevskij

Citat om Tjernysjevskij[redigera]

  • Ett land som frambragt två skriftställare av sådan storlek som Dobroljubov och Tjernysjevskij, två socialistiska Lessingar, går inte under...
  • För Rysslands revolutionära ungdom hade Tjernysjevskij varit ett förverkligat ideal av en "ny människa". För Strindberg hade Tjernysjevskij varit en mäktig inspiration. För Marx hade Tjernysjevskij varit en av de stora samtida; en intellektuell kamrat i fjärran som tydliggjorde den ryska verkligheten. För Lenin var Tjernysjevskij en av de stora och beundrade föregångarna. Ett klarsynt föredöme.
    Men en samstämmig kör av borgerliga och akademiska kritiker har — efter det att deras första förvirring lagt sig — under etthundratjugo år förklarat romanen ointressant som roman genom att hävda att den är konstnärligt otymplig och obetydlig, för att inte säga usel. Denna kritik har sökt sätta romanens form i motsättning till dess innehåll och lyckats med konststycket att förklara dess enorma verkan med dess dåliga form. I och för sig spränger denna motsättning upp hela den borgerliga konstsynen ty om just de kvaliteter vilka av den akademiska kritiken utdöms som okonstnärliga möjliggör för ett konstverk att nå en enorm massverkan genom flera generationer just bland de mest levande och nyskapande framtidsmänniskorna då är akademikernas och esteternas konst okonst.
    • Jan Myrdal i Ord & avsikt, sid. 209.