Johan Forssell

Från Wikiquote
Citat relaterade till Johan Forssell.
Johan Forssell
  • Om sekretess mellan socialtjänst och polisen:
    Jag tror att skulle vi kunna få bort sekretessen, det skulle vara verkligen guld värt.