Hoppa till innehållet

Latinska ordspråk och citat

Från Wikiquote
Wikipedia har en artikel om:
Latinska ordspråk

Det här är en lista över latinska ordspråk och citat.

A[redigera]

 • Ab imo pectore -- "Av hela mitt hjärta". Egentlig rak översättning: "ur det djupaste av mitt bröst (bål)", eller snarare: "ur det djupaste bröst" eller "ur den djupaste bål" (en hälsningsfras använd av Julius Caesar och andra under hans tid)
 • Ab urbe condita -- Från stadens grundläggning (Syftar på Rom och användes för att hålla ordning på åren)
 • Absentem laedit, qui cum ebrio litigat -- "Den som grälar med en berusad skadar en frånvarande"
 • Acta fabula est, plaudite! -- "Pjäsen är över, applådera!" (Lär vara Augustus sista ord)
 • Ad acta -- Till handlingarna (Man lägger något till handlingarna)
 • Ad astra per aspera -- "Till stjärnorna genom svårigheter" (Amerikanska delstaten Kansas devis)
 • A deo rex, a rege lex -- "Av Gud (är) konungen, av konungen lagen (given)" (Detta sägs ha sagts av den engelske kungen Jakob I av England under dennes kamp mot det engelska parlamentet)
 • Ad hoc -- "För detta" (underförstått ung. "för just detta ändamål specialutformat").
 • Ad perpetuum -- "I det oändliga"
 • Ad omnia paratus -- ”Beredd på allt”, Krigsflygskolan VÄDS/F 5 Ljungbyhed (meterologenheten). Även Nordic Battle Group.
 • Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur -- "Så länge det finns liv, sägs det finnas hopp för den sjuke"
 • Age quod agis -- "Gör vad du gör", med betydelsen "Det du gör, gör det väl"
 • Alea iacta est -- "Tärningen är kastad!" (Sagt av Julius Caesar när han trotsade den romerska senaten och gick över floden Rubicon). Även valspråk för Skånska flygflottiljen Väd/F 10 Ängelholm, Jaktflyg.
 • Amicitas immortales, mortales inimicitas debere esse "Vänskap bör vara odödlig, ovänskap dödlig." (Titus Livius)
 • Amor patriae nostra lex -- "Kärleken till fosterlandet är vår lag"
 • Amor vincit omnia et nos cedamus amori -- "Kärleken övervinner allt, så låtom oss besegras av kärleken" (Vergilius, Eclogae)
 • Amor fati -- "kärleken till ödet" (myntat av Friedrich Nietzsche)
 • Anno Domini -- "(i) Herrens år"
 • Ars gratia artis -- "Konst för konstens skull" (Metro-Goldwyn-Meyer's motto)
 • Ars longa, vita brevis (est) -- "Konsten är lång, livet är kort" (Hippokrates)
 • Asinus asinorum in saecula saeculorum -- "Åsnornas åsnor i seklernas sekler", med betydelsen "Historiens största åsna"
 • A verbis ad verbera -- ”Från ord till torpeder”, (verber, is N eg.=(käpp)slag, ordet släkt med ty. werfen sv. värpa, kasta ägg). Flottiljvapnet är torpeder. Roslagens flygflottilj F 2 Hägernäs.
 • Audaces fortuna iuvat -- "Ödet står de djärva bi" (Vergilius, Aeneis, 10,284)
 • Audiatur et altera pars -- "Låt även den andra parten bli hörd" (Seneca)
 • Auri sacra fames -- "Den fördömda hungern efter guld" (Vergilius, Aeneis, 3,57) (Senare citerad av Seneca, se under Q)

B[redigera]

 • Barba non facit philosophum -- "Skägget gör inte filosofen" Plutarkos
 • Beati pauperes spiritu -- "Saliga äro de fattiga i anden" (Bergspredikan Matt. 5:3)
 • Beatus, qui prodest, quibus potest -- "Lycklig den, som hjälper alla han kan"
 • Bene diagnoscitur, bene curatur -- "Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl"
 • Bis dat, qui cito dat -- "Snar hjälp är dubbel hjälp"
 • Bis repetita non placent -- "Upprepningar mottages ej väl" (Horatius, Ars Poetica 365)
 • Bona diagnosis, bona curatio -- "Bra diagnos, bra kur"
 • Bona valetudo melior est quam maximae divitiae -- "God hälsa är mer värd än största rikedom"

C[redigera]

 • Carpe diem -- "Fånga/'Njut av'dagen" (Horatius, Odes I,11,8)
 • Crea diem -- "Skapa dagen"
 • Ceterum censeo Carthaginem esse delendam -- "För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras" (Cato d.ä., enligt vissa källor "Praetera censeo ..."))
 • Cibi condimentum est fames -- "Hungern är den bästa kryddan"
 • Citius, altius, fortius -- "Snabbare, högre, starkare" (Olympiska spelens paroll)
 • Cogito, ergo sum -- "Jag tänker, alltså finns jag" (René Descartes)
 • Concordia civium murus urbium -- "Harmoniska medborgare är städernas murar"
 • Condemmant qui non intelligent -- "De fördömer som inte förstår" (Okänt ursprung)
 • Consuetudinis vis magna est -- "Vanans makt är stor"
 • Consummatum est -- "Det är fullbordat" (Jesus enl. Bibeln)
 • Consuetudo altera natura est -- "Vanan är såsom en andra natur"
 • Contraria contrariis curantur -- "Motsatser botas av sina motsatser"
 • Contra vim mortis non est medicamen in hortis -- "Mot dödens makt finns ingen bot i örtträdgården" eller "Mot döden finns ingen ört i trädgården"
 • Cuae caret ora cruore nostro? -- "Vilken hamn känner inte till vårt blod?"
 • Cui bono? -- "Till vilken nytta?"
 • Cui peccare licet peccat minus -- "Den som har lov att synda syndar mindre"
 • Cuiusvis hominis est errare -- "Det är mänskligt att fela" (Cicero)
 • Cura, ut valeas! -- "Sköt om dig"
 • Curriculum vitae -- "Levnadslopp"

D[redigera]

 • De gustibus non est disputandum -- "Om tycke och smak bör man ej tvista"
 • De mortuis nihil nisi bene -- "Om de döda intet annat än gott"
 • De omnibus dubitandum -- "Allt bör betvivlas." (René Descartes)
 • De profundis clamo ad te domine -- "Ifrån djupet ropar jag på dig, min herre"
 • Delirant isti Romani -- "De är galna dessa romare"; -- (René Goscinny, Asterix och Obelix i serieböcker)
 • Desinit in piscem mulier formosa superne - "Den vackra kvinnan ändar med en fiskstjärt" (Horatius, Ars poetica)
 • Deus creat, nos mutamus -- "Gud skapar, vi muterar"; (Motto för Helix-sektionen vid Umeå Universitet)
 • Deus ex machina -- "Gud ur maskinen" "Gud till verket (skapandet)" (Gudomligt ingripande)
 • Diem perdidi -- "Jag förlorade dagen" (Titus, nedskrivet i Suetonius biografi över Titus, 8)
 • Disce aut discede -- Lär eller försvinn (jfr. engelskans Learn or leave)
 • Diverso tempo, diverso fata -- "Skilda tider, skilda öden"
 • Divide et impera -- "Söndra och härska" (Tillskrivs Ludvig XI av Frankrike)
 • Docendo discimus (Lucius Annaeus Seneca d.y.; 'Brev till Lucilius' I, 7. 8)-- "Vi lär genom att undervisa"
 • Dominus illuminatio mea -- "Herren är mitt ljus" (University of Oxfords motto) (Psaltaren 27:1)
 • Donec eris felix multos numerabis amicos -- "Så länge som du är lycklig har du många vänner" (Ovidius, Tristia I,9,5)
 • Dulce et decorum est pro patria mori -- Horatius, Odes III, 2, 13 -- "Det är skönt och ärorikt att dö för fäderneslandet"
 • Dum spiro, spero -- "Så länge jag andas, hoppas jag"
 • Dura lex, sed lex -- "Det må vara en hård lag, men det är ändå lagen"
 • Dura necessitas -- "Nödvändigheten är hård"

E[redigera]

 • E fructu arbor cognoscitur -- "Trädet kan kännas igen på sina frukter" (Bibeln)
 • E pluribus unum -- "En av många" (Amerikas Förenta Staters motto)
 • Equi donati dentes non inspiciuntur -- "Man ska inte titta given häst i munnen"
 • Errare humanum est, ignoscere divinum -- "Att fela är mänskligt, att förlåta är gudomligt"
 • Errare humanum est, perseverare diabolicum -- "Att fela är mänskligt, att göra om felet är ett djävulens verk" (Seneca)
 • Errare humanum est -- "Att fela är mänskligt" (Hieronymus)
 • Et nunc reges, intelligite erudimini qui judicatis terram -- "och nu kungar, tag varning, ni som dömer världen" (Bibeln)
 • Et tu, Brute? --"Även du, Brutus?" (Enligt traditionen Caesars utrop då han såg att Brutus var bland dem som sammansvurit sig mot honom. Detta är dock uppfunnet av Shakespeare.)
 • Exempli gratia -- "För exempels skull" (förk. e.g. ofta använd i engelska)
 • Exegi monumentum aere perennius -- "Jag byggde ett monument, mer hållbart än ädel metall" (Horatius, Odes III, 30,1). Man ser ibland några alternativa ordval: "har uppfört" / "minnesmärke" / "varaktigare än bronsen" / "varaktigare än koppar."
 • Exercitus sine duce, corpus est sine spiritu -- "En här utan ledare är som en kropp utan själ". Inskrift på gamla försvarsstabsbyggnaden på Östermalmsgatan i Stockholm.
 • Extra ecclesiam nulla salus -- "utanför kyrkan ingen frälsning" (Augustinus)

F[redigera]

 • Favete Linguis -- "Vakta din tunga"
 • Fas est ab hoste doceri -- "Man bör lära sig även av sina fiender" (Ovidius)
 • Felix qui potuit rerum cognoscere -- "Lycklig den som inser saker" (Variant av Vergilius, Georgica 2,490)
 • Festina lente ! "Skynda långsamt" (Augustus)
 • Fiat justitia, pereat mundus -- "Varde rättvisa, om så jorden går under"
 • Fiat lux -- "Varde ljus" (1 Mos. 1)
 • Fide, sed qui, vide -- "Lita på, men ta reda på vem"
 • Fluctuat nec mergitur -- "Kränger men sjunker inte" (Inskription på Paris stadsvapen)
 • Fortes fortuna adiuvat eller Audaces fortuna juvat -- "Lyckan står den djärve bi"
 • Fortuna caeca est -- "Lyckan är blind"
 • Frangar, non flectar' - "Man kan knäcka mig men inte böja mig" [1]
 • Futurum nobis est -- "Framtiden är vår" (Motto för underrättelseutbildad personal i Försvarsmakten)
 • Fides, spes, cáritas, maior autem horum est cáritas -- "Tro, hopp och kärlek, och störst av dem är kärleken"

G[redigera]

 • Genuensis ergo mercator -- "Är man från Genua så är man köpman"
 • Gloria victis -- "Ära åt den besegrade"
 • Gothus sum, cave cornua -- "Jag är gute, akta dig för hornen." (HMS Gotlands motto)
 • Gratiæ veritas naturæ -- "Sanning genom Guds nåd och naturen" (Devis för Uppsala Universitet)
 • Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo -- "Droppen urholkar stenen, inte genom sin kraft, utan genom att ständigt falla."

H[redigera]

 • Habent sua fata libelli -- "Böcker har sina öden"
 • Hannibal ante portas, eg. Hannibal ad portas -- "Hannibal framför/vid portarna"
 • Hic Rhodus, hic salta -- "Här är Rhodos, här kan du hoppa" (Aesopus)
 • Hinc robur et securitas -- "Härav styrka och säkerhet" (Riksbankens devis)
 • Hoc est corpus (meum) -- "Detta är (min) kropp" (Jesu ord vid sista måltiden enligt Bibeln) Hoc est corpus filioque hänsyftar till Jesus (Detta är kroppen och sonen). Blev sedermera i folkmun "Hokus Pokus Filiokus"
 • Hodie mihi, cras tibi -- "Vad som är åt mig idag, är åt dig imorgon"
 • Homines quod volunt credunt -- "Människor tror det de vill" (Julius Caesar)
 • Homo homini lupus est -- "Människan är människans varg" (Thomas Hobbes)
 • Homo sum, humani nihil a me alienum puto "Jag är människa, intet mänskligt är mig främmande" -- Terentius
 • Honor est praemium virtutis -- "Äran är dygdens belöning"
 • Horror vacui -- "Skräck för tomrummet" (inom äldre naturvetenskap)

I[redigera]

 • Id est -- "Det är" (förk. i.e. ofta använd i engelska, då med betydelsen "det vill säga")
 • ignis aurum probat -- "Eld testar guld"
 • Ignorantia iuris nocet -- "Okunskap om lagen skadar"
 • Ignorantia medicorum vitam ei diminutiv -- "Läkarna missbedömde denna kropp" (Piraten)
 • Ignorantia legis non excusat -- "Okunskap om lagen är ingen ursäkt"
 • Ignoti nulla cupido "Det okända frestar inte"
 • Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum -- "Den som önskar fred må förbereda sig för krig" (Vegetius, De re militari)
 • Ille dolet vere, qui sine teste dolet -- "Sörjer ärligt som sörjer utan vittnen"
 • Inter arma enim silent leges/musae) -- "I krigstid tiger lagen/konsten" (Cicero, Oratio Pro Annio Milone (IV))
 • Inter caecos regnat luscus -- "I de blindas rike är den enögde konung"
 • Inter pocula -- "Bland glasen"
 • In dubio pro reo -- "Vid tvekan, favorisera den anklagade"
 • In flagranti crimine comprehensi -- "Tagna på bar gärning"
 • In hoc signo vinces - "I detta tecken segrade jag" eller snarare "med detta tecken har jag segrat"
 • In Nomine Patris, et Filii, et Spiritūs Sancti -- "I Faderns, Sonens och den Helige Andens namn"
 • In vino veritas -- "I vinet sanningen"
 • In vino veritas, in aqua sanitas -- "I vinet sanningen, i vattnet hälsan."
 • Ira furor brevis est -- "Vreden är ett kort vansinne" (Horatius epistlar I, 2,62)
 • Is fecit, cui prodest -- "Den, för vilken det är till nytta, gjorde (det)."
 • Iurare in verba magistri -- "Svär vid lärarens ord"
 • Iustitia omnibus -- "Rättvisa åt alla"
 • Iuvenis et magnificus miles sum fidem mihi habens vitam persequor. -- "Ung och stolt, jag är en krigare. Med tron på mig, går livet vidare."
 • Iutaminus anamis et abri bicanus -- Må Anamis vaka över din själ
 • In varietate concordia -- "Enade i mångfalden"

L[redigera]

 • Laborare est orare -- "Att arbeta är att be"
 • Laborare omnia vincit -- "Arbete besegrar allt"
 • Liberae sunt nostrae cogitationes -- "Våra tankar är fria"'
 • Libera tu temet ex inferis -- "Befria Du Dig själv från djävulen" Egentligen så är "inferis" [abl. pl.] = underjorden.
 • Licentia poetica -- "Poetens tillstånd" att frisera sanningen för konstens skull.
 • Leges sine moribus vanae -- "Lagar utan moral är oanvändbara." (Horatius) (University of Pennsylvanias motto)
 • Lex dura, sed lex -- "En hård lag, men en lag"'
 • Lupus non mordet lupum -- "En varg biter inte en varg"

M[redigera]

 • Magister dixit -- "Läraren har sagt det" (eller snarare: "mästaren har sagt det", "mästaren har talat")
 • Maior e longinquo reverentia -- "På avstånd är allt vackert" (Cornelius Tacitus annaler 1,47)
 • Manum de tábula -- "Tag handen från tavlan" (Plinius Naturalis historia 35)
 • Manus manum lavat -- "Den ena handen tvättar den andra"
 • Mater artium necessitas -- "Nöden är uppfinningarnas moder"
 • Maximum solacium est vacare culpa -- "Största trösten är friheten från skuld" (Cicero)
 • Medicus curat, natura sanat -- "Läkaren behandlar patienten, naturen läker honom"
 • Memento mori -- "Kom ihåg att du ska dö" (Viskat i örat på fältherren av slaven på triumfvagnen)
 • Memento te mortalem esse -- "Minns att du är dödlig"
 • Mendacem memorem esse oportet -- "En lögnare måste ha gott minne"
 • Mens sana in corpore sano -- "En sund själ i en sund kropp" (Citatet används ofta på detta sättet, vilket är taget ur sitt sammanhang. Som det oftast skrivs kan det tolkas som att en sund kropp är nödvändigt för att ha en sund själ. Se det fullständiga citatet, som lyder Orandum est ut sit mens sana in corpore sano "Låt oss hoppas att det finns en sund själ i en sund kropp" (Juvenalis, Satirer 10, 356)
 • Miserere Domine, canis mortus est -- "Visa nåd herre, hunden är död." (Citat: En fisk som heter Wanda)
 • Morituri te salutant -- "Vi som ska dö hälsa Dig" (Gladiatorernas hälsning till kejsaren; relaterad av Suetonius, Claudius 21)
 • Mortui vivos docent -- "De döda lär de levande"
 • Munit haec et altera vincit -- "Den ena försvarar och den andra erövrar"; (Motto från Nova Scotia)

N[redigera]

 • Natura abhorret a vacuo -- "Naturen skyr tomrummet"
 • Natura non facit saltus -- "Naturen gör inga språng" (Carl von Linné)
 • Navigare necesse est, vivere non est necesse -- "Att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt" (Sagt av Pompejus till de sjömän som vid en storm vägrade att gå till sjöss för att frakta spannmål från Afrika till Rom)
 • Ne omittas solum ambulantem -- "Glöm ej den som vandrar ensam"
 • Ne quid nimis -- Bara inte för mycket (lagom)
 • Nec Hercules contra plures -- "Inte ens Hercules mot många"
 • Nemo me impune lacessit -- "Ingen provocerar mig ostraffat" (Skottlands nationaldevis)
 • Nemo melius facit -- "Ingen gör det bättre" (Devis vid 3:e stn kompaniet F10 Ängelholm)
 • Nemo saltat sobrius, förkortad version av Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit -- "Ingen dansar nykter, såvida han inte är vansinnig" (Cicero)
 • Neque ignorare medicum oportet quae sit aegri natura
 • Nihil agere delectat' -- "Det är angenämt att göra ingenting" (Cicero)
 • Nihil impossibile est' -- "Inget är omöjligt", svenska signaltruppernas/S1 valspråk
 • Nihil lacrima citius arescit -- "Inget torkar fortare än en tår"
 • Nihil humani a me alienum puto -- "Inget mänskligt är mig främmande" (Karl Marx motto i livet)
 • Nihil sub sole novum est -- "Ingenting är nytt under solen"
 • Nil satis, nisi optimum -- "Endast det bästa är bra nog" (Everton FC:s klubbemblem)
 • Nil sine numine -- "Ingenting utom Försynen"
 • Noli me tangere -- "Rör icke vid mig." De ord, som Jesus yttrade till Maria Magdalena, då han efter sin uppståndelse uppenbarade sig för henne som örtagårdsmästaren (Joh. 20:14-17)."
 • Nomen est omen -- "Ett namn är ett omen"
 • Nomina si nescis, perit et cognitio rerum -- "om man inte känner till namnen saknar man också kunskap om tingen" (Carl von Linné)
 • Nomina sunt odiosa -- "Namn är förhatliga"
 • Non fui, fui, non sum, non curo -- "Jag fanns inte, jag fanns, jag finns inte längre, jag bryr mig inte" (Förkortat till "NFFNSNC" på gravstenar)
 • Non licet omnibus adire Corinthum -- "Det är inte allom givet att få resa till Korint" (Horatius epistlar I, 17, 36)
 • Non olet -- "Den luktar inte" Vespasianus om slanten.
 • Non omnia possumus omnes -- "Vi kan inte alla göra allt" (Vergilius)
 • Non scholae, sed vitae discimus -- "Vi lär inte för skolan utan för livet" (Senecas ursprungliga yttrande var "Non vitae, sed scholae discimus" "Vi lär inte för livet utan för skolan" i sin kritik över skolväsendet)
 • Non ut edam vivo, sed ut vivam edo -- "Jag lever inte för att äta utan äter för att leva"
 • Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum -- "Dräkten pryder inte mannen, utan mannen dräkten"
 • Non vini vi no, sed vi no aquae Inte med hjälp av vin, utan med hjälp av vatten simmar jag. ?
 • Non vitae sed scholae discimus Vi lär oss för klassrummet, inte för livet (Seneca)
 • Nondum amabam, et amare amabam.. quaerebam quid amarem, amans amare -- "Jag älskade ännu inte, även om jag ömmade för kärlek. Jag sökte vad jag kunde älskat, förälskad i kärleken." (Augustinus)
 • Nosce te ipsum! -- "Känn dig själv!" Latinsk översättning av den sentens som stod på Apollons tempel i Delfi.
 • Nota bene -- "Märk väl"
 • Nulla dies sine linea -- "Ingen dag utan en rad" (Vanligen använt om flitiga författare)
 • Nulla est medicina sine lingua latina -- "Ingen medicin utan latin"
 • Nulla poena sine lege -- "Inget straff utan lag"
 • Nulla regula sine exceptione -- "Ingen regel utan undantag"
 • Nulla res tam necessaria est quam medicina -- "Inget är så viktigt som medicin"
 • Nulla salus sine amor -- "Inget frälsning utan kärlek"
 • Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit -- "Inget stort geni saknar ett stänk av vansinne"
 • Nunc est bibendum -- "Nu är det dags att dricka" (Horatius, Odes I, 37, 1)
 • Nulli secundus -- "Inte underlägsen någon/Second to none" (Livgrenadjärsregementets valspråk)

O[redigera]

 • O fortunatos nimium sua si bona norint, agricolas -- "O lyckliga bönder (eg. landkrabbor), om de bara kunde se sin lycka" (Vergilius, Georgica 2, 458ff.)
 • O sancta simplicitas -- "O heliga enfald" (Sannolikt anekdot om Johan Hus på kättarbålet)
 • O tempora, O mores -- "O tider, o seder" (Cicero, Catilina I, 1, 2)
 • Oculi plus vident quam oculus -- "Flera ögon ser mer än ett"
 • Oderint, dum metuant -- "Må de hata, blott de frukta". Yttrande tillskrivet Caligula.
 • Odi et amo -- "Jag hatar och älskar"
 • Odi profanum vulgus et arceo -- "Jag hatar det vulgära slöddret (eller den obildade folkhopen), och kör dem iväg" (Horatius, Carmina III,1,1).
 • Omne homo mendax -- "Alla människor ljuger"
 • Omne ignotum pro magnifico -- "Allt okänt tas för att vara storslaget"
 • Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt -- "Alla människor vill vara friska, men ofta gör de allt möjligt som riskerar hälsan"
 • Omnia mea mecum porto -- "Allt som är mitt bär jag med mig"
 • Omnia vincit amor -- "Kärleken övervinner allt" (egentligen syftar ordspråket på kärleksguden Amor och inte amor som i "kärlek", och får då betydelsen "Ingen kan stå emot Amors vilja".)
 • Omnium artium medicina nobilissima est -- "Medicin är den ädlaste av alla konster"
 • Optime olere occisum hostem -- "En dödad fiende luktar (alltid) gott
 • Optimum medicamentum quies est -- "Fred är den bästa medicinen"
 • Optimus -- Vilket betyder "bäst".
 • Ora et labora -- "Bed och arbeta", vanligt motto inom klosterväsendet.
 • Orandum est ut sit mens sana in corpore sano -- "Låt oss hoppas att det finns en sund själ i en sund kropp" (Juvenalis, Satirer 10, 356)

P[redigera]

 • Pacta sunt servanda -- "Avtal skall hållas" (Grundläggande princip inom avtalsrätten)
 • Panem et circenses -- "Bröd och skådespel" (Decimus Junius Juvenalis, Satires 10, 81)
 • Parieti loqueris -- "Prata till väggen"
 • Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus -- "Bergen går havande och fram föds en liten råtta"
 • Pax melior est quam iustissimum bellum -- "Fred är bättre än det rättfärdigast av krig"
 • Pax vobiscum -- "Frid vare med Eder"
 • Pecunia non olet -- "Pengar luktar inte" (anmärkning av den romerske kejsaren Vespasianus om planen på att lägga skatt på de offentliga urinoarerna).
 • Per aspera ad astra -- "Genom svårigheter mot stjärnorna" (NASA:s motto, även F1 Kungl. Västmanlands Flygflottiljs motto).
 • Per Ardua Ad Astra -- "Genom Svårigheter mot stjärnorna" (RoyalAirForce motto)
 • Per scientiam ad salutem aegroti -- "Att bota den sjuke med hjälp av vetenskap"
 • Per se -- "Av sig självt"
 • Plenus venter non studet libenter -- "En full mage bryr sig inte om att studera"
 • Plures crapula quam gladius perdidit -- "Dryckenskap skördar fler liv än svärdet"
 • Pisces natare oportet -- "Fiskar måste simma"
 • [Vae,] Puto deus fio -- "[Ack,] Jag tror jag blir en gud" (Vespasianus)
 • Possunt nec posse videntur -- "De göra det till synes omöjliga" Livgardets valspråk
 • Post cenam non stare sed mille passus meare -- "Vila inte efter maten utan promenera en kilometer"
 • Post hoc non est propter hoc -- "Efter detta betyder inte på grund av detta"
 • Post nubila Phoebus -- "Efter moln solen"
 • Potius sero quam numquam -- "Bättre sent än aldrig" (Titus Livius)
 • Praesente medico nihil nocet -- "I närvaron av en läkare kan inget skada"
 • Praeterea censeo Carthaginem esse delendam -- "För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras" (Sagt av Cato d.ä. varje gång han avslutade sina tal i den romerska senaten).
 • Praevenire melius est quam praeveniri -- "Det är bättre att förekomma än att förekommas"
 • Primum non nocere -- "För det första - gör ingen skada" (läkarprincip)
 • Probis probatum potius quam multis fore -- "De godas lovord är bättre än de mångas" (Accius).
 • Pro patria -- "För fäderneslandet"
 • Pergite! -- "Framåt!" (Motto för Livregementets husarer, Karlsborg) (Det romerska kavalleriets anfallsrop).

Q[redigera]

 • Qualis artifex pereo -- "Vilken stor konstnär dör inte med mig" (sagt av Nero enligt Suetonius).
 • Quantum materiae materietur marmota monax si marmota monax materiam possit materiari? -- "Hur mycket trä skulle ett murmeldjur hugga om ett murmeldjur skulle hugga trä?" (På engelska: "How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood?")
 • Quantum satis -- "Den mängd som behövs"
 • Quem dii diligunt, adolescens moritur -- "Den gudarna älskar dör ung" , ur Bacchides av Plautus
 • Quis custodiet ipsos custodes? -- "Vem vaktar väktaren?", tillskrivs den romerske diktaren Juvenalis
 • Qui dormit non peccat -- "Den som sover syndar icke"
 • Qui orat et laborat, cor levat ad Deum cum manibus -- "Den som ber och arbetar, lyfter med händerna hjärtat till Gud" (Benediktinernas valspråk)
 • Quid novi ex Africa? -- "Vad nytt har kommit från Afrika?" (Aristoteles)
 • Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem! -- "Vad du än gör, gör det varligt och överväg slutet" (tillskrivet Ovidius)
 • Quidquid discis, tibi discis -- "Vad än du lär dig, lär dig det för din egen skull"
 • Quidquid id est timeo puellas et oscula dantes -- "Oavsett allt, fruktar jag flickorna, även när de kysser"
 • Quidquid latine dictum sit, altum viditur -- "Allt som sägs på latin låter djupsinnigt"
 • Quid pro quo -- "Något för något"
 • Qui scribit bis legit -- "Den som skriver läser två gånger"
 • Qui habet aures audiendi audiat -- "De som har öron att höra hören" (Bibeln)
 • Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
 • Qui tacet, consentire videtur -- "Den som tiger tycks samtycka"
 • Qui vult dare parva non debet magna rogare -- "Den som vill ge lite borde inte begära så mycket"
 • Quo vadis? -- "Vart går du?" (eg. Domine quo vadis? Herre vart går du?) enligt legenden om Petrus som möter Jesus på Via Appia, strax utanför Roms stadsmur) --
 • Quo errat demonstrator? -- "Vart förirrar sig föreläsaren?" (skämtsam variant av Quod erat demonstrandum)
 • Quod erat demonstrandum -- "Vilket skulle bevisas" (Euklides)
 • Quod gratis asseritur, gratis negatur -- "Vad som kan hävdas omotiverat kan förnekas omotiverat" (jfr. Hitchens rakkniv)
 • Quod licet Jovi, non licet bovi -- "Vad som är tillåtet för Jupiter, är inte tillåtet för oxen"
 • Quod medicina aliis, aliis est acre venenum -- "Medicin för den ene är den andres gift"
 • Quod non mortalia pectora coges, auri sacra fames -- "Vad förmår du inte män att göra, fördömda hunger efter guld". (Senecas citat av Vergilius uttryck Auri sacra fames)
 • Quod scripsi scripsi -- "Vad jag har skrivit, det har jag skrivit" (Pontius Pilatus)
 • Quod sors feret, feremus aequo animo. -- "Vad ödet än må bringa, skall vi bära det med jämnmod" (Terentius, Phorm.138)
 • Quot capita, tot sententiae -- "Lika många åsikter som människor"
 • Quousque tandem? -- "Hur länge till?" (Se även nästa)
 • Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra -- "Hur länge skall du missbruka vårt tålamod, Catilina?" (Cicero)

R[redigera]

 • Ratio Belli -- "Krigets krav."
 • Reddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari -- "Ge kejsaren vad kejsaren tillhör" (Jesus)
 • Repetitio est mater studiorum -- "Upprepning är inlärningens moder"
 • Requiescat in pace -- R.I.P. på gravstenar. "Vila i frid", på engelska "Rest in peace" vilket ger samma förkortning.
 • Regimus neque hostis -- "Det är vi som bestämmer - inte fienden" P10 Södermanlands regementes valspråk.
 • Risus abundant in ore stultorum -- "I de dåraktigas mun flödar skrattet över"
 • Rustica progenie semper villana fuit-- "Den som härstammar från en rustik släkt, förblir alltid en tölp"

S[redigera]

 • Saepe morborum gravium exitus incerti sunt -- "Effekterna av allvarliga sjukdomar är ofta okända"
 • Salus aegroti suprema lex -- "Patientens välmående är den viktigaste lagen"
 • Salve regina -- "Var hälsad drottning", kristen Maria-antifon
 • Scientia potentia nostra -- "Kunskap är vår styrka."
 • Scientia est potentia -- "Kunskap är makt" Krigsflygskolan 3/F 5 Ljungbyhed, Aspirantskola (Tredje divisionens motto, naturligt för en skola)
 • Scintillae parvae praebent incendia magna -- "Små gnistor åstadkommer stora bränder"
 • Scio me nihil scire-- "Jag vet att jag inte vet någonting", Sokrates.
 • Semper fidelis -- "Alltid trogen" (Förenta Staternas marinkårs motto, också kallat Semper Fi)
 • Semper idem -- "Alltid densamme"
 • Semper metam contingimus -- "Vi når alltid målet" Svenska Luftvärnets motto
 • Semper Occultus -- "Alltid dold(a)" (Brittiska underrättelsetjänstens motto)
 • Sensa tempo -- "Tidlöst"
 • Si decem habeas linguas, mutum esse addecet -- "Även om du hade tio tungor, borde du hålla dem stilla"
 • Si tacuisses, philosophus mansisses -- "Om du hade hållit käften, hade du fortfarande varit filosof" (Seneca)
 • Si vis pacem, para bellum -- "Om du vill ha fred, förbered dig för krig" (Vegetius, Epitoma rei militaris)
 • Si vis pacem, para iustitiam -- "Om du vill ha fred, förbered dig för rättvisa"
 • Sic itur ad astra -- "Så går man mot stjärnorna" (Vergilius: Æneis)
 • Sic semper tyrannis --"Så må det alltid gå tyrannerna" (Valspråk för staten Virginia, USA)
 • Sic transit gloria mundi -- "Så förgår all världens härlighet" (Yttrandet skall ha fällts i samband med att en nyvald påve klev in i Peterskyrkan i Rom och ett knippe blånor tre gånger fattade eld från ett vaxljus) (ur påvekröningens ceremoni)
 • Silent leges inter arma -- "Under krig tiger lagarna"
 • Similia similibus curantur -- "Lika botar lika" (Homeopatins grundregel)
 • Simul justus et peccator -- "Tillika rättfärdig och syndare" (Martin Luther)
 • Sine ira et studio -- "Utan vrede eller partiskhet" (Publius Cornelius Tacitus)
 • Sine labore non erit panis in ore -- "Utan arbete blir det inget bröd i munnen"
 • Sine metu--"Utan fruktan"
 • Sol invictus -- "Den oövervinnerliga solen"
 • Sol lucet omnibus -- "Solen lyser på alla" (Petronius, Satyricon 100)
 • Spiritus sanctus -- "Helige ande", "Helig ande"
 • SPQR (Senatus Populusque Romanus) -- Senaten och det romerska folket (Roms valspråk)
 • Stamus contra malo -- "Vi står mot ondskan" (Djungelpatrullens motto)
 • Stat sua cuique dies, breve et irreparabile tempus omnibus est vitae -- "Dagen är bestämd för var och en, livstiden är kort och oersättlig för alla"
 • Summum ius, summa inuria -- "Fler lagar, mindre rättvisa" (Cicero, De officiis I, 10, 33)

T[redigera]

 • Tabula rasa -- "Skrivtavla utan skrift (oskrivet blad), tomt bord(utan innehåll)"
 • Tarde venientibus ossa -- "Till de som kommer sent finns bara benen kvar"
 • Tempora mutantur nos et mutamur in illis -- "Tiderna förändras och vi med dem"
 • Timeo Danaos et dona ferentes -- "Jag fruktar grekerna även när de kommer med gåvor" (Vergilius, Aeneiden, 2, 49)
 • Timeo hominem unius libri -- "Jag fruktar den människa som bara läst en bok" (St. Thomas Aquinas)
 • Tres faciunt collegium -- "Tre gör ett sällskap"
 • Tu quoque fili -- "Du också, min son" (Julius Caesar)
 • Tempus fugit -- "Tiden flyr"
 • Tuam ipsam vive vitam, quia tuam ipsam oppetes mortem -- "Lev ditt eget liv, för du ska dö din egen död"

U[redigera]

 • Ubi concordia, ibi victoria. -- "Där harmoni råder, råder seger"
 • Ubi fumus, ibi ignis -- "Ingen rök utan eld"
 • Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia -- "Där du är Gaius, där vill jag Gaia vara" (Sägs ha varit ett bröllopsuttryck, men endast känt från grekiska källor)
 • Ultima Ratio Regum--"Konungens yttersta argument" Svenska Artilleriets motto
 • Ulula cum lupis - cum quibus esse cupis -- "Den som är bland vargar måste tjuta med dem"
 • Una salus victis nullam sperare salutem --"Den slagnes enda räddning är att ej hoppas på räddning" eller "Den enda räddningen för de besegrade är att icke hoppas på någon räddning" (Vergilius)
 • Unum castigabis, centum emendabis -- "Om du tillrättavisar ett fel, behöver du rätta till hundra"
 • Unus sed leo -- "En men ett lejon"
 • Usus magister est optimus -- "Övning ger färdighet"
 • Ut ameris, amabilis esto -- "Var vänlig, så blir du älskad"
 • Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas -- "Även om krafterna saknas, är likväl viljan berömvärd." (Publius Ovidius Naso)
 • Utinam nescirem literas -- "Om jag ändå inte kunde skriva"
 • Ut sis nocte levis, sit cena brevis! -- "Låt din sovtimme bli lugn och din måltidstimme kort" (Sis, timmen före solnedgången)

V[redigera]

 • Vade retro -- "Gå bakåt!" (Terentius, Formio I, 4, 203)
 • Vade retro me, satana -- "Gå i från min åsyn,satan" (Matt. 16: 23)
 • Vade me cum-- "Gå med mig!"(Terentius, Formio I, 4, 203)
 • Vare, Vare, legiones mihi redde -- "Varus, Varus, ge mig mina legioner tillbaka". Yttrande tillskrivet Augustus efter hans ståthållare Varus nederlag i Teutoburgerskogen år 9 e. Kr.
 • Vanitas vanitatum et omnia vanitas -- "Fåfängligheters fåfänglighet, allt är fåfänglighet" (Bibeln, Predikaren 1:2)
 • Veni, vidi, vici -- "Jag kom, jag såg, jag segrade" (Julius Caesar, efter att ha besegrat kung Farnakes av Pontos vid Zela år 47 f.Kr.)
 • Ventis secundis, tene cursum -- "Gå med strömmen"
 • Verba docent, exempla trahunt -- "Ord lär ut, illustrationer visar"
 • Veritas odium paret -- "Sanning skapar hat" (Terentius, Andria 68)
 • Vestigia terrent -- "Spåren förskräcker"
 • Viam inveniam aut faciam -- "Jag ska finna vägen eller skapa den"
 • Vi veri veniversum vivus vici -- "Med sanningens kraft har jag erövrat universum" (Tragical History of Doctor Faustus)
 • Vice Versa -- motsatsen till föregående
 • Vicisti, Galilaee -- "Du har segrat, gallilé". Yttrande tillskrivet Julianus Apostata efter att han sårats dödligt. "Gallilé" åsyftade Jesus.
 • Victrix causa diis placuit sed victa Catoni -- "Den segrande saken behagade gudarna, men den besegrade (kvinnan) behagade Cato" (Lucanus, Pharsalia 1, 128)
 • Video meliora proboque deteriora sequor -- "Jag inser det bättre och erkänner det, men jag följer det sämre" (Ovidius)
 • Vinum et musica laetificant cor -- "Vin och musik glädjer hjärtat" (Bibeln)
 • Vox populi, vox dei -- "Folkets röst är Guds röst"
 • Vegitabilis imobiles est -- "Det är bara grönsaker som inte rör på sig"
 • Vulgus profanum -- "Vulgärt slödder" eller "obildad folkhop"

Referenser[redigera]

 1. Vilborgs Latinska citat, möjligtvis efter en passus hos Seneca