Hoppa till innehållet

Olof Lagercrantz

Från Wikiquote

Olof Lagercrantz (10 mars 1911 – 23 juli 2002) var en svensk författare, litteraturvetare och publicist.

Olof Lagercrantz

Källbelagda[redigera]

 • "Det kommunistiska partiet har skapat ofantligt mycket som är värdefullt och framtidsdugligt. Det har bland annat – och det är en stor sak – befriat det ryska folket från påträngande materiell nöd, medan samtidigt miljoner svälter i Förenta Staterna"
 • "Den avgörande skillnaden mellan Kina och vår värld är att människorna... betyder så ofantligt mycket mer än hos oss... I Kina kommer människorna först... Människorna är Kinas största tillgång och därför blir automatiskt en människas värde högt... I Kina är människans roll betydelsefullare än på andra håll, och medvetandet därom smittar av sig och livar miljoner i deras vardagliga gärning"
 • "Unga människor är lyckliga att få flytta ut och leva i folkhavet och där göra sin samhälleliga insats."
 • "Den växande klyftan mellan teori och praktik är ett av vår civilisations allvarligaste problem. I Kina försöker man på ett radikalt sätt att överbrygga denna klyfta och skapa en gemenskap mellan handens och tankens arbetare. Många har menat att detta är kulturrevolutionens viktigaste uppgift...."
 • "Nu när jag på ett begränsat avsnitt kan studera vad som sker ter sig allt både naturligt, rimligt och vettigt."
 • "Det experiment som pågår i Kina sker i hård regi, men det är, sådant jag kunnat studera det, inte ett dött laboratorieförsök, utan sker ute bland människor vilka själva får en chans att delta och förändra processen under dess utvecklings gång."
 • [en] "stor skribent och beslutsam handlingsmänniska... den ojämförlige garanten för Kinas nationella oberoende"
  • Olof Lagercrantz om Kinas ledare Mao Zedong. Dagens Nyheter, 31/1 1971.
 • "det är en väldig tillgång för ett land att ha Mao Tsetung som lärofader därför att han är praktisk, erfaren och fylld av levande medkänsla med det kinesiska folket"
  • Olof Lagercrantz om Kinas ledare Mao Zedong. Dagens Nyheter, 7/2 1971.
 • [Efter] "Tingstens avgång har samtliga grundstenar i Tingstens ideologiska bygge legat under beskjutning, många av dem har avförts som otjänliga för en meningsfull debatt... När det gällde begrepp som demokrati, det fria ordet, tryckfrihet, den fria världen, mångpartivälde, socialism kontra fri företagsamhet levde Tingsten i en paradisisk föreställningsvärld. Gud i form av ett upplyst förnuft var allestädes närvarande och gav klara och precisa besked om var exakt gränsen mellan ont och gott gick. De ekonomiska realiteterna föll mestadels utanför debatten."
  • Olof Lagercrantz om sin företrädare Herbert Tingsten. Dagens Nyheter, 25/10 1971.
 • "antikommunismen... denna träsklära"
 • "Bakom honom tecknar sig alla dessa förnuftiga karlar – Gustav Vasa, Axel Oxenstierna, Arvid Horn, Gripenstedt, Hjalmar Branting – vilka lett bygget Sverige eller återställt det efter perioder av vanvård eller galenskap. Olof Palme är på gott och ont och i viss mån mot sin egen natur den landsfader vi själva skapat och röstat fram genom århundraden. Han är den i grunden alla vill ha."
  • Olof Lagercrantz om Olof Palme. Dagens Nyheter, 4/4 1974.
 • "kulten av Raoul Wallenberg... har till enda syfte att hålla rysshatet vid liv"
 • "människor som jag inte aktar utan räknar som noll"
  • Olof Lagercrantz om författarna till boken Arvet efter Tingsten (DN Eftertryck, 1992). Dagens Nyheter, 17/10 1992.

Utan källor[redigera]

 • Det främsta kännetecknet för alla makthavare är att de bedyrar att de inte har någon [makt].