Wikiquote:Tidigare utvalda citat

Från Wikiquote

Detta är ett arkiv över de citat som har funnits med på förstasidans Mall:Utvalt citat


20 juni - ?

Göran Hägglund

Fru talman! När det gäller förklaringen om Kuba så förstod jag, Lars Ohly, att Kuba inte är perfekt, men min mer exakta fråga är: Är Kuba en demokrati eller en diktatur? Om svaret är diktatur, hur kan Lars Ohly i så fall vara med i Svensk-Kubanska Föreningen och i sin partistyrelse ha ordföranden i samma förening? Jag antar att Svenska Kennelklubben har få medlemmar som är hundhatare, om den parallellen begrips.

Göran Hägglund


13 maj - 20 juni

Jag har nu kommit till uppfattningen att Kina i juni 1989 stod inför en situation vilken kunnat utveckla sig till en politisk härdsmälta; ett Bosnien i jätteformat och risken för ett nytt storkrig i Stilla havsområdet. Därför anser jag nu att ingripandet den gången var nödvändigt.

Jan Myrdal


14 april - 13 maj

Hon får lära sig matlagning, sömnad, hushåll, hur hon skall klä sig, behaga visa blygsamhet. Rak i ryggen, gå inte som en anka! Hon får inte röra sig spontant och pojkaktigt. Inga hårda kroppsövningar, inga slagsmål. Kort sagt, hon skall ta efter sina äldre medsystrar och bli tjänarinna och idol.

Simone de Beauvoir


19 mars - 14 april

Folk talar vällustigt om landet som flödar av mjölk och honung. Det skulle väl ingen vettig människa vilja gå och trampa i en sån smörja.

Tage Danielsson


2 mars - 19 mars

Här gör man allt för att roa publiken, och så skrattar dom bara åt en.

Martin Ljung


7 februari - 2 mars

JFK

Och därför säger jag er, medborgare i USA: fråga inte vad ditt land kan göra för dig, fråga vad du kan göra för ditt land. Medborgare i hela världen: fråga inte vad USA kan göra för dig utan vad vi tillsammans kan göra för människornas frihet.

John F. Kennedy


21 januari - 7 februari

Förresten begriper jag inte vad man ska ha flygvapnet till. Det blir ju bara ett slag i luften.

Tage Danielsson


3 januari - 21 januari

Få revolutioner har betytt så mycket för vår civilisations utveckling som den amerikanska frigörelseprocessen. Genom självständighetsdeklarationen i juli 1776 lades för första gången i modern tid grunden för en stat och en nation inom vilken individens oförytterliga fri- och rättigheter betraktades som det mest betydelsefulla. Det som skedde i Nordamerika för snart jämnt två århundraden sedan, beredde vägen för den demokratiska utveckling som fick sitt genombrott i vårt land vid ingången till 1900-talet. För oss är demokratin den statsform som bättre än någon annan förmår garantera och skydda de enskilda medborgarnas frihet. Friheten är demokratins grundval, dess styrka och inspirationskälla.

Gösta Bohman i riksdagen 1976


31 oktober 2005 - 3 januari 2006

George W. Bush

Genom att vi har agerat i denna nations storartade frigörelsetradition har tiotals miljoner fått sin frihet. Och likt hopp tänder hopp kommer miljoner fler att få den. Genom vår möda tändes också en eld - en eld i människors sinnen. Den värmer dem som inser dess styrka, bränner dem som motarbetar den, och en dag kommer denna otämjda frihetens eld att nå de mörkaste hörnen av vår värld.

George W. Bush i sitt andra installationstal, 20 januari 2005.


28 september - 31 oktober

Sverige har hittills gjort allt som är rimligt för att upprätthålla sin från början proklamerade neutralitet. Sverige är fast beslutet att också i fortsättningen följa den strikta neutralitetens linje. Denna innebär att vi åt alla håll måste förbehålla oss ett självständigt bedömande och ett självständigt handlande.Det är icke förenligt med strikt neutralitet att tillåta någon krigförande att utnyttja svenskt territorium för sina företag. Dessbättre har icke några anspråk i sådant avseende blivit ställda på oss. Skulle sådana anspråk ställas måste de avvisas.

Per Albin Hansson efter anfallet på Danmark-Norge i april 1940. Några månader senare tilläts tyska trupptansporter genom Sverige.


12 september - 28 september

Vi ska inte låta oss luras av högtravande slogans som frihet, jämlikhet, majoritetens vilja och de som kallar sig själva demokrater...

Vladimir Lenin. Ur Lenins samlade verk (1923 års utgåva), band 17, s. 89.


28 augusti - 12 september

Göran Persson

Det är slående vad ett lands politiska stabilitet betyder för ett lands utveckling när man ser på Kina.

Göran Persson till reportrar under statsbesök i Kina 1996.7 augusti - 28 august

Ronald Reagan

Kära amerikaner, jag har glädjen att meddela att jag undertecknat en lag som för alltid kommer att förbjuda Ryssland. Vi börjar bomba om fem minuter.

Ronald Reagan vid ett mikrofontest strax innan en radioinspelning, 11 augusti 1984


25 juli - 7 augusti

Oerhört - hur detta skall gå vet inte jag. Kritiken har ju rätt - jag är ingen de stora linjernas man. Jag är rädd, har alltid varit rädd och att jag nu accepterat beror sannerligen inte på framåtanda och maktvilja utan på rädsla för gruppen. Lojaliteten mot gruppen och partiet. Lojaliteten mot omgivningen som huvuddygd, blir det en ledare för landet under dessa bekymmersamma år? Jag tvivlar och om jag misslyckas - vad händer sedan?

Tage Erlander i sin dagbok dagen innan han valdes till partiledare 1946


3 juli - 25 juli

Löntagarfonder är ett jävla skit
Men nu har vi baxat dem ända hit
Sen ska de fyllas med varenda pamp
som stött oss så starkt i våran kamp
Nu behöver vi inte gå flera ronder
förrän hela Sverige är fullt av fonder.

Kjell-Olof Feldt i riksdagen 1983


14 juni - 3 juli

Kampen för idéerna måste för dagens unga socialister te sig mera lockande och tjusande än någonsin. Å ena sidan känner vi problemens svårighet, å andra sidan är vi medvetna om våra möjligheter. Vi går mot framtiden med kunskapen som instrument och övertygelsen som drivkraft. Och uppgiften kan aldrig bli för stor. Ty politik, kamrater, det är att vilja något. - Olof Palme


29 maj - 14 juni

Jag övervägde ett tag om jag skulle sjunga i riksdagens talarstol, men vi har inom den s.k. sångalliansen en ansvarsfördelning på den punkten där vi respekterar respektive kompetensprofiler. Och jag tror att om jag skulle börja anta den typen av ton i riksdagens talarstol skulle det vara att alltför mycket förmörka den dag som skall vara ljus för Göran Persson, mig själv och förhoppningsvis nationen. - Carl Bildt


17 maj - 29 maj

Fru talman! Solen skiner över den lilla ön med de höga skatterna. Riksdagen är tom, som vanligt. En av de stora svenska innovationerna har just avverkats, nämligen ytterligare en klämdagshelg. - Ian Wachtmeister


27 april 2005 - 17 maj

Men låt mig säga att för mig som är fostrad i folkrörelse och politiskt arbete finns det ingenting finare än en politisk debatt, och det finns inget finare forum än det folkvalda Sveriges riksdag. Det är för mig ett privilegium att stå här i dag och få delta i denna debatt. För mig som politiker kan jag inte tänka mig en finare start på en personlig högtidsdag än att få utbyta åsikter om hur Sverige skall utvecklas framöver. - Göran Persson