Friedrich Hegel

Från Wikiquote
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Citat relaterade till Friedrich Hegel.
Detta väsen skrider framåt som en pansrad, tätt sammansluten falang, oemotståndligt och med en rörelse lika märklig som solens - framåt genom tjockt och tunt.
  • Jag håller mig till, att världsanden givit tecken åt tiden att avancera. Ett sådant kommandoord åtlyddes. Detta väsen skrider framåt som en pansrad, tätt sammansluten falang, oemotståndligt och med en rörelse lika märklig som solens - framåt genom tjockt och tunt. Tallösa lätta trupper för och emot flankera det. De flesta veta alls icke varom det rör sig och få blott slag i huvudet som av en osynlig hand. All tillbakahållande obskurantism och alla skenvisdomens slag i luften hjälpa intet däremot. De kunna väl nå upp till denna koloss' skoremmar, stänka upp en smula smuts och damm på dem, men förmå icke att upplösa dem, långt mindre att draga av gudaskorna, då dessa dragas på. Den säkraste positionen är väl att hålla blicken stadigt fästad på denna avancerande jätte...den Avancierenden Riese fest im Auge zu behalten...
    • Hegel, Förnuftet i historien, Möllers övers., Berömda filosofer XI, sid. 9-10. Här citerat ur Jan Myrdals Ord & avsikt, sid. 125.


  • Envar är son till sin tid liksom filosofin är sin tid sammanfattad i tänkande. Det är lika dåraktigt att inbilla sig att någon filosofi går ut förbi sin egen tid som att en individ tar språnget ur sin tid, tar språnget över Rhodos. Om hans teori verkligen går därutöver då bygger han sig en värld så som den borde vara, visst finns den men blott i hans egen mening - en mjuk materia, som låter sig inbilla allt önskvärt.
    • Hegel i förordet till Grundlinien der Philosophie des Rechts, år 1820. Här citerat ur J Myrdals tal till Mattias Gardell vid utdelandet av Leninpriset 2009. [1]